Odpowiadając na tytułowe pytanie należy filozoficznie stwierdzić “to zależy gdzie”. Ciekawe badania na temat milionerów przeprowadziła w ostatnim czasie amerykańska organizacja Boston Consulting Group. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz jest konstatacja, iż w USA ubywa milionerów, podczas gdy globalnie ich liczba się zwiększa.

Bardziej szczegółowe dane pokazują, iż w 2011 roku liczba gospodarstw domowych (rodzin) w USA, które kwalifikują się do miana „milionerów” spadła aż o 129 tysięcy. Natomiast w skali globalnej (bez USA) nastąpił przyrost liczby „milionerów” o 175 tysięcy. W tym miejscu warto wyjaśnić, iż metodyka przyjęta przez badaczy z Bostonu zakłada, iż „milionerem” jest ten, kto może pochwalić się posiadaniem gotówki, akcji lub innych papierów wartościowych o wartości powyżej 1 miliona dolarów. Przy dokonywaniu obliczeń nie bierze się pod uwagę wartości nieruchomości, wartości posiadanych firm czy (nie wiedzieć dlaczego) przedmiotów luksusowych, takich jak jachty, samoloty, biżuteria, kolekcje dzieł sztuki itp.

Warte uwagi są także niektóre statystyki przedstawione w przedmiotowym raporcie. Np. Singapur może pochwalić się największym na świecie odsetkiem milionerów. Aż 17% obywateli tego państwa‒miasta posiada zasoby o wartości powyżej 1 miliona dolarów. Dla porównania, „tylko” 4,3% obywateli USA może pochwalić się podobnym stanem posiadania, co plasuje ten kraj na siódmym miejscu w świecie.

USA pozostają daleko w tyle za resztą świata również w zestawieniu obejmującym tzw. „super milionerów”. Mianem tym określani są ci, którzy posiadają zasoby finansowe na poziomie nie mniejszym niż 100 milionów dolarów. Liderem w tym rankingu jest Szwajcaria, gdzie na każde 100 tysięcy obywateli przypada 11 „super milionerów”. Na drugim miejscu plasuje się Singapur z 10‒ma „super milionerami” na 100 tysięcy mieszkańców. USA w tym zestawieniu nie zmieściło się w pierwszej piętnastce.

Powyższe wyniki współbrzmią z innymi danymi pokazującymi, iż w 2011 roku w rejonie Azji i Pacyfiku (bez Japonii) „bogactwo” wzrosło o 10,7% do poziomu 23,7 biliona dolarów. W tym samym okresie, w USA nastąpił spadek o 0,9% do poziomu 38 bilionów dolarów.

Autorzy raportu przypisują powyższe zmiany spowolnieniu gospodarczemu w USA oraz ciągle szybkiemu rozwojowi gospodarczemu w krajach Azji Południowo‒Wschodniej. Konkludują także, iż trend ten utrzyma się w najbliższej przyszłości. Zdaniem analityków, do 2016 roku bogactwo krajów regionu Azji i Pacyfiku osiągnie wartość 40,1 biliona dolarów, co pozwoli im wyprzedzić pod tym względem Europę.