Włoski urząd statystyczny (Istat) opublikował hiobowe wieści na temat stanu trzeciej gospodarki Unii Europejskiej. Zgodnie z najnowszymi przewidywaniami, włoska gospodarka skurczy się w tym roku o 1,4%. Jest to wynik zdecydowanie gorszy, niż ostatnie prognozy, które mówiły o „zaledwie” 0,5% spadku.

W 2014 roku ma być już dużo lepiej, a wzrost ma wynieść 0,7%. Stanie się to jednak kosztem wzrostu bezrobocia do rekordowego poziomu 12,3%. Opublikowane dane podsyciły obawy o rzeczywisty stan gospodarek państw strefy euro. W zeszłym tygodniu Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu 0,5%, w reakcji na ostatnie dane ekonomiczne, które wskazują na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Niemczech i we Francji. Odzywają się także coraz liczniejsze głosy polityków i finansistów nawołujące do złagodzenia warunków przyznawania pomocy finansowej zadłużonym krajom euro strefy. Zdaniem wielu zbyt restrykcyjne obwarowania towarzyszące pożyczkom przyczyniają się do osłabienia tempa wychodzenia gospodarek z kryzysu.

W komentarzy towarzyszącym ogłoszonym danym, Instat napisał, że weryfikacja prognozy w dół nastąpiła z powodu spodziewanej redukcji popytu wewnętrznego we Włoszech. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt restrykcyjna polityka kredytowa oraz utrzymujący się na rynku „negatywny sentyment”.

Kłopoty Włoch to nie jedyny taki przypadek w strefie euro. Komisja Europejska ogłosiła w zeszłym tygodniu „przygnębiającą” prognozę rozwoju sytuacji gospodarczej w niektórych krajach strefy euro. Zgodnie z prognozami, Francja w tym roku prawdopodobnie wejdzie w okres recesji, a bezrobocie nad Sekwaną osiągnie w 2104 roku poziom bliski 11%. Francuski minister finansów Pierre Moscovici powiedział, że Francja podejmie reformy finansów publicznych niezbędne do oddalenia widma recesji, ale dodał jednocześnie, że cyt. „dogmat o konieczności ostrych cięć w celu zapobieżenia kryzysowi finansów publicznych jest skończony”. Komentatorzy odczytują to jako zapowiedź podążania Francji swoistą ekonomiczną „trzecią drogą”.