Australijski bank centralny zamierza zainwestować około 5% swoich rezerw walutowych w chińskie obligacje rządowe. Na początku drugiego kwartału wartość rezerw walutowych Banku Rezerw Australii wynosiła około 39 miliardów dolarów amerykańskich, z czego wynika, że planowana kwota inwestycji to blisko 2 miliardy dolarów. Głównym celem zakupu obligacji, na który swoją zgodę wyraził Ludowy Bank Chin, jest zacieśnienie więzów między gospodarkami.

Pod koniec kwietnia Philips Lowe z Banku Rezerw Australii tłumaczył, że jest to ważna decyzja, która odzwierciedla rozwój szerszej relacji ekonomicznej między krajami. Zdaniem Lowe’a inwestowanie w chińskie papiery dłużne ma pomóc Australijczykom w lepszym zrozumieniu chińskiego rynku finansowego, a dodatkowo pozwoli Bankowi Rezerw Australii zdywersyfikować portfel inwestycyjny. Z kolei kilka tygodni wcześniej Australia, jako trzeci kraj po Stanach Zjednoczonych i Japonii, zdecydowała, że australijski dolar będzie walutą bezpośrednio wymienialną na chińskiego juana.

Chiny są podstawowym partnerem handlowym Australii – największa część australijskiego eksportu trafia do Chin, a jednocześnie najwięcej towarów jest stamtąd importowanych. W ubiegłym roku Chiny były krajem przeznaczenia ponad 25% australijskiego eksportu, co świadczy o dużym zacieśnieniu relacji ekonomicznych w porównaniu do lat dziewięćdziesiątych, kiedy udział eksportu w tym kierunku kształtował się na poziomie poniżej 5%.

Dla Australii inwestycja w chińskie obligacje rządowe jest sposobem na zróżnicowanie rezerw walutowych i wzmocnienie relacji z silnym partnerem handlowym, zaś dla Chin to kolejny krok na drodze do internacjonalizacji własnej waluty. Do tej pory ograniczone możliwości wykorzystania juana były jednym z czynników powstrzymujących zagraniczne spółki przed realizacją transakcji handlowych w chińskiej walucie.