Chiński bank centralny obciął poziom stóp rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych. Jest to reakcja na spadek dynamiki wzrostu chińskiej gospodarki.

Chińska gospodarka zwalnia. Po okresie dwucyfrowych wskaźników wzrostu rocznego PKB na przełomie 2009 i 2010 r. oznaki osłabienia gospodarczego w kolejnych kwartałach 2011 r. nasilają się. W pierwszym kwartale tempo wzrostu spadło do 8,1% i jest najniższe od szczytowego okresu kryzysu subprime.

Chiński bank centralny w odpowiedzi na sygnały makroekonomiczne po raz trzeci wciągu ostatnich sześciu miesięcy obniżył poziom stóp rezerw obowiązkowych dla banków komerycyjnych. Poluzowanie polityki monetarnej jest prowadzone w warunkach niskiej inflacji i oczekiwanych dodatkowych działań w ramach polityki gospodarczej rządu chińskiego. Wskaźniki zadłużenia finansów publicznych (poziom zadłuzenia wynosi 25% PKB) pozostawiają jeszcze duży margines na podjęcie działań stymulujących gospodarkę.

Z perspektywy pogrążonych w stagnacji gospodarek Europy podnoszenie alamaru przy wskaźniku wzrostu na poziomie 8% może wydawać się pewną nadwrażliwością. Z drugiej strony jednak dynamiczny rozwój chińskiej gospodarki stanowił przez wiele lat ważny czynnik wpływający pozytywnie na sytuację ekonomiczną krajów rozwiniętych. W związku z tym plany chińskich władz śledzone są z pewnością w europejskich instytucjach z dużą uwagą.