Władze Wielkiej Brytanii ewidentnie dążą do zniszczenia konkurencyjności tamtejszej gospodarki. Brzmi absurdalnie? Nie dla wszystkich. Takie tezy padają z ust przedstawicieli brytyjskich związków pracodawców i są komentarzem do planowanych przez rząd zmian dotyczących polityki zatrudniania obcokrajowców.

Na prośbę Home Office, niezależny Komitet Doradczy ds Migracji opracował rekomendacje dotyczące polityki imigracyjnej w odniesieniu do fachowej siły roboczej pochodzącej spoza Europy. Jest to częścią planu reform w obszarze imigracyjnym zwanym Tier 2 obejmującego wypracowanie nowych zasad zatrudniania zagranicznych fachowców w brytyjskich firmach. Najbardziej kontrowersyjną rekomendacją jest ta przewidująca wprowadzenie od kwietnia br. rocznej opłaty w wysokości tysiąca funtów za każdego zagranicznego pracownika.

Jak powiedział brytyjski minister ds imigracji James Brokenshire cyt. „w opinii Komitetu Doradczego brytyjskie firmy zbyt łatwo sięgają po zagranicznych fachowców, a nowe zasady mają je zachęcić do poszukiwania takich pracowników wewnątrz kraju, a także do zwiększenia inwestycji w różnego rodzaju programy przygotowujące fachowe kadry na miejscu. Zbyt długo mieliśmy deficyt wśród brytyjskich fachowców, a firmy zbyt łatwo sięgały po pracowników z zewnątrz”.

Z tym punktem widzenia kompletnie nie zgadza się Neil Carberry z Brytyjskiej Konfederacji Przemysłowej (CBI). Twierdzi on cyt. „zagraniczni fachowcy są niezbędni do utrzymania konkurencyjności naszych firm i narzucanie nam dodatkowych obciążeń związanych z ich zatrudnianiem może podkopać pozycję brytyjskiego handlu na rynkach światowych”.

W ramach obecnie obowiązujących przepisów imigracyjnych, pracownicy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii na podstawie wiz Tier 2 mają zagwarantowaną minimalną płacę na poziomie 20 800 funtów rocznie. Po wejściu w życie nowych przepisów próg ten wzrośnie do poziomu 30 tysięcy funtów rocznie. Będzie to dodatkowy czynnik zmuszający firmy do szukania miejscowej wykwalifikowanej siły roboczej. Reforma przepisów przewiduje jedynie nieliczne wyjątki. W przypadku, gdy na danym stanowisku wymagany jest tytuł naukowy doktora, będzie można sprowadzić odpowiednio wykwalifikowanego pracownika spoza Wielkiej Brytanii bez żadnych dodatkowych opłat. Z kolei w przypadku małych firm i organizacji charytatywnych opłata będzie wynosić jedynie 364 funty.

W całym 2015 roku na podstawie wiz Tier 2 sprowadzono do Wielkiej Brytanii 151 tysięcy fachowców wraz z rodzinami.