W Afryce znajduje się 15 z 20 państw, w których udział osób deklarujących korzystanie z płatności przez komórki przekracza 10%. Jak to możliwe, że na najbiedniejszym i najbardziej zaniedbanym konkurencie płatności przez sieci GSM są najbardziej popularne?

Z badań przeprowadzonych przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, Bank Światowy i Instytut Gallupa wynika, że płatności komórkowe najbardziej popularne są na kontynencie afrykańskim. Na Czarnym Lądzie znajduje się 15 państw, w których przynajmniej 10% badanych deklarowało korzystanie z telefonu komórkowego jako środka płatności. Z kolei w Algierii, Gabonie i Kenii ponad połowa ludności korzysta z usług finansowych za pomocą sieci GSM.

Telefonia komórkowa jest w krajach afrykańskim sposobem na wypełnienie luki infrastrukturalnej powstałej przez dziesięciolecia, przez które rozwinięte społeczeństwa budowały sieci transportowe i teleinformatyczne oraz zaplecze instytucjonalne. Dzięki technologii GSM zmniejszane są uciążliwości wynikające nie tylko z braku rozwiniętej infrastruktury drogowej czy tradycyjnej telefonii, ale również trudności związane z utrudnionym dostępem do bankowości i instytucji finansowych.

Mimo niskiego poziomu wykształcenia, mieszkańcy Afryki szybko dostrzegli, jakie zalety w ich, często, prostym codziennym życiu ma posiadanie komórki. Dzięki dostępowi do sieci GSM mogą sprawdzić aktualne ceny produktów rolniczych na rynkach ulokowanych często w bardzo odległych miejscowościach, czy też uzyskać informacje o zagrożeniach pogodowych lub epidemiologicznych. Okazuje się również, że korzystają z usług finansowych dostępnych za pomocą telefonu. Komórka umożliwia otrzymywanie środków przesyłanych przez rodzinę pracującą w odległych miejscowościach lub zagranicą, pozwala również zdalnie regulować płatności. Zapotrzebowanie na usługi finansowej jest tym większe, że ze względu na niemałe odległości i stan infrastruktury transportowej dostęp do klasycznej bankowości ma niewielki procent afrykańskich społeczności.

W bardziej rozwiniętych infrastrukturalnie rejonach globu nie brakuje różnorodnych produktów finansowych w związku z tym potrzeby finansowe realizowane są w inny sposób. Bogactwo alternatyw takich jak karty kredytowe, debetowe i zbliżeniowe, przelewy elektroniczne, bankomaty i placówki bankowowe; w sposób naturalny zapotrzebowanie na płatności powiązane z komórką jest znacznie mniejsze. W zaniedbanych regionach takich, jak większość Afryki, technologia GSM staje się szansą na szybkie i stosunkowo tanie nadrobienie zaległości infrastrukturalnych.