Wbrew pozorom hiszpańscy rekruterzy wcale nie mają łatwej pracy. Mimo wysokiego bezrobocia w kraju, poszukiwania wykwalifikowanych pracowników są bardzo żmudne i rzadko kiedy zakończone sukcesem. Hiszpański rynek pracy naprawdę zadziwia.

Bloomberg powołuje się na Valentina Bote, szefa hiszpańskiego oddziału agencji rekrutacyjnej Randstad, pisząc o paradoksie na tamtejszym rynku pracy. Z jednej strony blisko 5 miliona osób nie ma zatrudniania, a z drugiej pracodawcy nie mogą znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy. Problem polega na tym, że bezrobotni nie mają wystarczających kompetencji, by sprostać wymaganiom pracodawców. Według szacunków Randstad, w najbliższych latach przedsiębiorstwa będą miały kłopot z obsadzeniem około 2 milionów stanowisk, począwszy od programistów i matematyków, na pielęgniarkach geriatrycznych skończywszy.

Chociaż premier Mariano Rajoy zobowiązał się tworzyć pół miliona miejsc pracy rocznie, okazuje się, że nie jest to dobry sposób rozwiązania problemu około 20 proc. bezrobocia. Jego źródło tkwi bowiem w niekompetencji bezrobotnych. Niewystarczające umiejętności osób poszukujących pracy skutkują obniżeniem produktywności hiszpańskich przedsiębiorstw i opóźnieniami w realizacji inwestycji. Specjaliści upatrują powodów niedostatecznego stanu wiedzy i kompetencji bezrobotnych w wadach hiszpańskiego systemu edukacji. W ocenie ekspertów proces kształcenia przebiega w oderwaniu od realiów pracy zawodowej. Podczas gdy w innych krajach jednym z podstawowych celów studiów wyższych jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy, na takie wsparcie nie mogą liczyć absolwenci w Hiszpanii.

Jak sugerują dziennikarze Bloomberga, wydaje się, że kluczem do uporania się z paradoksem na hiszpańskim rynku pracy jest reforma nauczania ukierunkowana na kształcenie umiejętności związanych z technologiami, a także szlifowanie znajomości języka angielskiego. Uczniowie i studenci w Polsce mogą potraktować doniesienia z Hiszpanii nie tylko jako ciekawostkę, ale także jako wskazówkę, na jakich lekcjach i wykładach powinni szczególnie uważać.