W ostatnich latach wiele się mówi na temat równouprawnienia kobiet, szczególnie pod kątem zrównania ich pozycji z mężczyznami na polu aktywności zawodowej. Dużą popularność zdobyła idea parytetów dotycząca najwyższych stanowisk w firmach i członkostwa w radach nadzorczych. Mało kto jednak zwraca uwagę (a przynajmniej nie jest to takie medialne) na problemy kobiet, które nie są zatrudnione na tak eksponowanych stanowiskach. Jednym z nich jest kwestia utrzymania stanowiska pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Okazuje się, iż międzynarodowy operator telefonii komórkowej, firma Vodafone postanowił wprowadzić pionierski program dotyczący kobiet korzystających z urlopów macierzyńskich. Otóż, do końca 2015 roku we wszystkich krajach gdzie operuje Vodafone, pracownice firmy będą uprawnione do co najmniej 16–tygodniowego płatnego urlopu macierzyńskiego. To więcej niż wymagają lokalne przepisy w wielu krajach, szczególnie w państwach Afryki, Indiach czy USA. Dodatkowo, kobiety wracające po urlopie macierzyńskim otrzymają prawo do 30–godzinnego tygodnia pracy z pełnym wynagrodzeniem przez kolejne 6 miesięcy. Wprowadzenie tych zmian oznacza, że w 10 z 30 krajach w których operuje Vodafone pracownice firmy będą przebywać na dłuższym urlopie macierzyńskim, niż przewiduje to lokalne prawo. Ponadto, skrócenie tygodnia pracy oznaczać będzie poprawę w tym zakresie w stosunku do wymogów lokalnego prawa w aż 27 z 30 krajów.

Jak się okazuje, decyzja szefostwa Vodafone podyktowana jest względami praktycznymi. Na całym świecie firma zatrudnia 100 pracowników, z czego 35% stanowią kobiety. Proponowane zmiany obejmą co najmniej 1000 pracownic firmy rocznie. Na zlecenie Vodafone, firma konsultingowa KPMG przeprowadziła audyt z którego wynika, iż wprowadzenie opisywanych zmian w urlopach macierzyńskich nie tylko sprawi, że firma będzie postrzegana jako dobry pracodawca, ale także przyniesie wymierne korzyści finansowe. Specjaliści z KPMG obliczyli, iż urlopy macierzyńskie w dotychczasowym modelu kosztowały firmę 47 miliardów dolarów rocznie. Tak duże koszty mogą dziwić, ale jak mówi Sharon Doherty–dyrektor ds kadr w Vodafone cyt. „pobyt pracownicy na urlopie macierzyńskim pociąga za sobą wiele ukrytych kosztów, takich jak konieczność zatrudnienia nowego pracownika, jego szkolenia, czasowe perturbacje w działalności firmy i wiele innych. O wiele lepiej jest, gdy zapewnimy sobie lojalność dotychczasowych pracowników i będziemy mogli liczyć na ich powrót do pracy.” Z danych z audytu KPMG wynika, iż wprowadzenie nowego modelu funkcjonowania urlopów macierzyńskich kosztować będzie firmę 28 miliardów dolarów rocznie, a więc aż o 19 miliardów dolarów mniej, niż obecnie.