Wysokość pensji prezesów i dyrektorów wielkich firm wywołuje dyskusje za każdym razem, gdy w mediach pojawiają się doniesienia na ten temat. Ostatnio brytyjska opinia publiczna została zelektryzowana kampanią grupy High Pay Centre, według której już we wtorek 5 stycznia po południu top menadżerowie zarobili więcej pieniędzy, niż przeciętny pracownik otrzyma do końca roku. Wspomniany wtorek zyskał miano tzw. Fat Cat Tuesday (Czwartek Tłustego Kota). Skąd wzięły się ustalenia grupy?

Jak informuje BBC, think tank High Pay Centre przeanalizował raport dotyczący zarobków dyrektorów zarządzających 100 spółek FTSE i porównał do rocznej mediany wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii, która wynosi 27.645 funtów. Menadżer pracuje średnio 12 godzin dziennie i rzadko bierze urlop. Średnia stawka godzinowa w badanej grupie to 1.260 funtów a to oznacza, że dyrektor zarządzający potrzebuje tylko 22 godzin pracy, aby zarobić tyle, ile przeciętny brytyjski pracownik. Biorąc pod uwagę tegoroczny kalendarz i zakładając, że poszedł on do pracy w poniedziałek 4 stycznia, pułap ten osiągnął właśnie we wtorek 5 stycznia, czyli po zaledwie 2 dniach.

Przedstawiciel High Pay Centre oświadczył, że celem organizacji jest zwrócenie uwagi na „niesprawiedliwe nierówności w wynagrodzeniach”. Jak łatwo się jednak domyślić, wyliczenia grupy spotkały się z krytyką, m.in. Adam Smith Institute. Jego szef, Sam Bowman powiedział, iż „żadne z tych zarzutów nie są zasadne, chyba że High Pay Centre dysponuje lepszym sposobem szacowania wartości pracy menadżerów, niż firmy, dla których wykonują oni swoje obowiązki”. Zdaniem Bowmana taka sytuacja oznaczałaby, że przedsiębiorstwa nie dbają o zarabianie pieniędzy, czyli że ich istnienie jest pozbawione sensu. Należy również zauważyć, iż High Pay Centre porównywało średnie zarobki menadżera z medianą płac pozostałych pracowników, a nie są to wartości porównywalne wprost.

Dyrektor think tanku Stefan Stern wyraża z kolei swoje wątpliwości odnośnie skuteczności rządu w ograniczaniu wysokości najbardziej lukratywnych wynagrodzeń. Jego zdaniem zbyt wysokie uposażenia kadry zarządzającej ograniczają zaufanie do biznesu. Od 2013 roku największe firmy w Wielkiej Brytanii mają obowiązek publikować informacje o wynagrodzeniach menadżerów najwyższego szczebla. Ponadto akcjonariusze zyskali wpływ na ich wysokość. High Pay Centre wzywa do podjęcia dalszych działań, m.in. włączenia reprezentacji pracowników do komisji ustalających pensje oraz publikacji różnic w wynagrodzeniu najwyższym oraz medianie wynagrodzeń w organizacji.