Pod koniec września zapowiedziano powstanie wyjątkowej organizacji non – profit. Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society (nazywane w polskich mediach Partnerstwem na Rzecz Sztucznej Inteligencji) zostało zawarte przez firmy Amazon, Facebook, Google, IBM i Microsoft. Głównym celem działania ma być „zwiększanie świadomości społecznej na temat sztucznej inteligencji” oraz opracowanie „najlepszych praktyk radzenia sobie z wyzwaniami oraz wykorzystywania możliwości, jakie ona daje”.  

Artykuł na ten temat ukazał się na łamach Fortune. Każda z firm założycielskich będzie miała swojego przedstawiciela w dziesięcioosobowym zarządzie. Pozostałe miejsca zajmą przedstawiciele świata nauki i organizacji non-profit. Grupa prowadzi już rozmowy z Association for the Advancement of Artificial Intelligence i Allen Institute for Artificial Intelligence. W komunikacie prasowym napisano, że do partnerstwa mogą również przystąpić inne firmy.

Zgodnie z zapowiedzią, partnerstwo ma służyć „prowadzeniu badań nad sztuczną inteligencją oraz rekomendowaniu najlepszych praktyk związanych z etyką, sprawiedliwością, poczuciem przynależności, transparentnością, prywatnością, interoperacyjnością (zdolnością do współpracy z innymi systemami SI i człowiekiem), wiarygodności, niezawodności i solidności technologii”. Jednocześnie zapewniono, że organizacja nie zamierza lobbować na rzecz rozwoju SI wśród decydentów politycznych. Wszystko po to, by budować zaufanie społeczne do sztucznej inteligencji i umożliwić ludziom czerpanie z niej korzyści.

Firmy, które sygnowały partnerstwo coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję w swoich produktach. W związku z tym ich motywacją była również na pewno chęć rozwiewania racjonalnych i irracjonalnych obaw potencjalnych klientów. Wśród racjonalnych wymienia się perspektywę trudności gospodarczych i utratę miejsc pracy przez ludzi. Natomiast do irracjonalnych (albo może przedwczesnych?) należy  strach przed panowaniem robotów nad ziemią lub koniecznością konfrontacji człowieka ze sztuczną inteligencją.