Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w dzisiejszym świecie bez korzystania z Internetu. Dzięki niemu możemy: pracować, uczyć się, robić zakupy i spotykać z przyjaciółmi, a wszystko to na odległość. Istnieją miejsca na świecie, w których dostęp do Internetu ma praktycznie każdy obywatel, są jednak także takie, gdzie z dobrodziejstw sieci korzysta niewielu. Najnowszy raport opublikowany przez World Wide Web Foundation wskazuje światowych liderów w wykorzystaniu Internetu.

Na pierwszym miejscu uplasowała się Szwecja, na drugim Stany Zjednoczone, trzecią pozycję zajęła Wielka Brytania. Ranking, którym objęto 61 krajów, oparto o tzw. Web Index uwzględniający m.in. infrastrukturę, wykorzystanie i zawartość sieci, jak również polityczny, społeczny oraz ekonomiczny wpływ Internetu. Grupa World Wide Web Foundation we współpracy z Oxford Economics, zbierała stosowne dane przez 5 ostatnich lat. Raport został w całości sfinansowany z grantu w wysokości 1 mln dolarów przyznanego przez Google.

Szwecja pokonała Stany Zjednoczone częściowo dlatego, że w porównaniu do Amerykanów większy odsetek jej społeczeństwa korzysta z Internetu. Użytkownikami sieci jest ponad 90% Szwedów i blisko 75% mieszkańców USA. Trzecia w rankingu Wielka Brytania może pochwalić się wynikiem blisko 85% obywateli on-line. Z kolei największy odsetek mieszkańców korzysta z sieci w Islandii – prawie 96%. Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce w rankingu zawartości Internetu, analizowanej pod kątem liczby artykułów w Wikipedii w danym języku oraz typu informacji dostępnych w sieci w konkretnym kraju. Singapur ma najszybszy Internet, a gospodarka Irlandii czerpie z niego największe korzyści. Ostatnie miejsce w rankingu Word Wide Web Foundation zajął Jemen, tuż za Burkina Faso i Zimbabwe.

Polska uplasowała się na 25 pozycji z odsetkiem 62% czynnych użytkowników Internetu. Biorąc pod uwagę wszystkie kraje europejskie uwzględnione w raporcie nasz kraj zajął 13 miejsce wśród 15 państw. Gorzej wypadły tylko Turcja i Rosja. Najwyższe pozycje w rankingu Polska notuje pod względem wykorzystania sieci oraz jej zawartości (odpowiednio 18 i 19), najniższe w kontekście wpływu społecznego i politycznego (w obu przypadkach 35 miejsce).

Według raportu jedna na trzy osoby na świecie ma dostęp do Internetu, ale jego użycie jest nierównomierne. Tylko co szósty mieszkaniec Afryki korzysta z sieci. Zdaniem Tima Berners-Lee, światowego pioniera WWW, największymi wyzwaniami dla przyszłości Internetu są ograniczenia w wolnym wyrażaniu opinii oraz wciąż wysokie w pewnych krajach koszty dostępu. Co ważne, w ostatnich latach dostęp do sieci jest coraz częściej postrzegany jako narzędzie niezbędne do pełnego uczestnictwa we współczesnym społeczeństwie, a zatem jako element praw człowieka.