Jak głosi obiegowa prawda, w biznesie nie ma miejsca na sentymenty. Choć nie jest to do końca prawda, to akurat najnowsze wieści dochodzące z amerykańskiego rynku prasowego zdają się ją w pełni potwierdzać. Właściciel Los Angeles Times–jednej z najpopularniejszych gazet codziennych w USA otrzymał właśnie nieoczekiwaną i niechcianą ofertę przejęcia od jednego ze swoich największych konkurentów.

Los Angeles Times, który jest niekwestionowanym liderem prasy lokalnej za zachodnim wybrzeżu USA należy do grupy prasowej Tribune Publishing. Koncern ten jest także właścicielem 11 innych poczytnych lokalnych gazet takich jak Chicago Tribune, The Baltimore Sun czy Hartford Courant. Ostatnie miesiące nie były jednak dla Tribune Publishing udane. Przychody firmy spadły w 2015 roku o 2,1% do poziomu 1,67 miliarda dolarów. Na początku bieżącego roku koncern przeprowadził szereg zmian organizacyjnych, które polegały m. in. na zatrudnieniu nowych redaktorów naczelnych i zmianie wydawców swoich dzienników. Wymieniono także szefa firmy, którym został Justin Dearborn i dokapitalizowano spółkę kwotą 44 milionów dolarów, pochodzącą z mającego siedzibę w Chicago funduszu kapitałowego zarządzanego przez Michaela Ferro.

Wszystkie kroki naprawcze podjęte przez szefostwo Tribune Publishing mogą jednak nie przynieść spodziewanych efektów, gdyż kłopoty koncernu postanowił wykorzystać jego główny rywal–grupa Gannett. Szefostwo Gannett złożyło ofertę przejęcia Tribune Publishing za kwotę 815 milionów dolarów, czyli 12,25 dolara za akcję. Ponadto, Gannett zobowiązał się do pokrycia długu Tribune Publishing w wysokości 390 milionów dolarów. Oferta Gannett nie spotkała się z ciepłym przyjęciem. Choć w oficjalnym komentarzu władze Tribune Publishing zapowiadają jej rozważenie, to szef Gannett już zdążył wydać oświadczenie, w którym stwierdził, że ze strony Tribune Publishing brak jest woli dialogu.

Gannett w ostatnim czasie prezentuje dość agresywną strategię na amerykańskim rynku prasy lokalnej. Na początku kwietnia koncern ten zakupił Journal Media Group, właściciela takich pozycji jak Knoxville News Sentinel czy Milwaukee Journal Sentinel. O determinacji Gannett ukierunkowanej na przejęcie Tribune Publishing świadczy także fakt, że podjęto bezpośrednie rozmowy z Michaelem Ferro–prezesem funduszu kapitałowego, który dokapitalizował Tribune Publishing. Można się jedynie domyślać ich celu…

Na powyższe wieści zareagowała amerykańska giełda. Cena akcji Tribune Publishing, która w ostatnim roku spadła o połowę, wzrosła dziś o 57%. Z kolei cena akcji Gannett wzrosła o 3,2%.