Wiele kobiet próbuje godzić obowiązki zawodowe z byciem mamą, co często nie jest rzeczą łatwą. Doba ma bowiem tylko 24 godziny, a zarówno praca, jak i opieka nad dzieckiem, wymagają poświęcenia im odpowiedniej ilości czasu. Nierzadko paniom towarzyszą wyrzuty sumienia, że zaniedbują swoje pociechy oddając się realizacji zawodowych zadań. Okazuje się jednak, że posiadanie pracującej mamy może przynieść korzyści dziecku. Jakie i dlaczego? Spieszymy z wyjaśnieniami. 

Interesujący artykuł na ten temat zamieszczono ostatnio na łamach portalu CNN Money. Według badań przeprowadzonych przez Harvard Business School, na które powołują się dziennikarze, pociechy kobiet łączących życie zawodowe z rodzinnym, mają większe szanse na sukces. Badania profesor Kathleen McGinn i jej kolegów dotyczyły 50 tys. dzieci z 24 krajów. Naukowcy wykorzystali dane z dwóch projektów badawczych pod nazwą International Social Survey Programme, z których pierwszy przeprowadzono w 2002 r. a drugi w 2012 r., pod uwagę wzięto również lokalne badania. Uzyskane wyniki okazały się bardzo spójne. Poniżej główne wnioski, które z nich płyną.

W Stanach Zjednoczonych, córki pracujących mam zarabiają o 23% więcej, niż tych zajmujących się wyłącznie domem. Z kolei w wymiarze ogólnoświatowym, mają one nie tylko większe szanse na zatrudnienie, ale także piastowanie wysokich stanowisk. Zdaniem naukowców dzieje się tak dlatego, że pracujące mamy stanowią dla dzieci pewien wzorzec do naśladowania i te często podążają podobną drogą odnośnie swojej kariery zawodowej. Wyjątkiem od zaobserwowanej prawidłowości są dzieci wychowywane konserwatywnie – w ich przypadku nie ma znaczenia fakt, czy mama pracowała, czy nie. Z kolei synowie kobiet czynnych zawodowo przeznaczają na opiekę nad swoimi dziećmi 7,5 h godziny tygodniowo więcej, niż ich koledzy wychowywani przez mamy, które zajmowały się tylko domem. Ponadto są bardziej zaangażowani w domowe obowiązki, a ich żony częściej pracują. Wynika to prawdopodobnie z tego, iż mają oni bardziej egalitarne poglądy.

Według profesor McGinn, wyników badań nie należy interpretować w ten sposób, że dzieci pracujących mam są szczęśliwsze, a kobiety czynne zawodowe są lepszymi matkami. Jej zdaniem stanowią one raczej dowód na to, iż panie nie powinny mieć wyrzutów sumienia próbując godzić karierę z życiem rodzinnym. Okazać się to może bowiem korzystne nie tylko dla nich, ale także w przyszłości dla ich dzieci.