Niemiecki gigant na rynku finansowym, Deutsche Bank, nie może pochwalić się najlepszymi wynikami. W efekcie inwestorzy tracą zainteresowanie akcjami banku, a pracownicy tracą… bonusy.

Jak podaje BBC, niektórzy eksperci sugerują, że Deutsche Bank wciąż nie uporał się z problemami, których źródłem był kryzys 2008 roku. Obecnie bank jest na etapie likwidacji 200 oddziałów w Niemczech i zwolnień, którymi objętych zostało około 9 tysięcy pracowników z liczącej blisko 100 tysięcy załogi. Z jednej strony działania Deutsche Banku są ukierunkowane na redukcję kosztów, a z drugiej – na pozyskanie dodatkowego kapitału. Bank wyemitował nowe akcje, licząc, że z ich sprzedaży zdoła zebrać 8 miliardów euro.

Starania banku przynoszą jednak umiarkowane rezultaty, o czym świadczy fakt, że spółka zamknęła rok 2016 ze stratą w wysokości 1,4 miliarda euro. Choć jest to wynik lepszy od podsumowania z 2015 roku, kiedy wysokość straty przekroczyła 6 miliardów euro, inwestorzy nie są zadowoleni z osiągnięć Deutsche Banku. W ostatni poniedziałek kurs akcji spółki spadł o 1 proc., do poziomu 17,67 euro.

Niezadowoleni są także pracownicy niemieckiej instytucji, którzy w ubiegłym roku nie doczekali się praktycznie żadnych bonusów. Podczas gdy w 2015 roku Deutsche Bank przeznaczył na wypłaty wynagrodzeń 10,5 miliarda euro, a na premie 2,4 miliarda euro, w 2016 roku kwoty te zmniejszyły się odpowiednio do 8,9 miliarda i 0,5 miliarda euro. W przypadku bonusów, jest to suma niższa o ponad trzy czwarte w stosunku do poprzedniego roku, więc rozczarowaniu pracowników nie można się dziwić.

Sytuacja Deutsche Banku jest trudna między innymi z uwagi na niski poziom stóp procentowych. Jeśli różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytów a depozytów jest niewielka, wypracowanie zysków jest prawdziwą sztuką. Zwłaszcza gdy bank musi uporać się z zapłatą kar za stwierdzone nieprawidłowości  w prowadzeniu działań. Tylko w ostatnim kwartale 2016 roku Deutsche Banku stracił w ten sposób 1,9 miliarda euro. Dokładnie o tę wartość zmniejszył się budżet na wypłaty premii dla pracowników…