Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ifo Institute, nastroje niemieckich przedsiębiorców są wręcz euforyczne. Analiza indeksu klimatu biznesowego Ifo pokazuje, że poziom zadowolenia z wypracowanych wyników jest w świecie niemieckiego biznesu bardzo wysokie.

W badaniu Ifo Business Climat Index każdego miesiąca uczestniczy około 7 tysięcy spółek. Na podstawie ich oceny bieżącej sytuacji i krótkoterminowych perspektyw szacuje się wartości indeksu, która w lipcu wynosi 116 punktów. Oznacza to nie tylko wzrost w stosunku do wyników z czerwca (115,2 punktu), ale jest to także nowy rekord. Analitycy oceniają, że poziom satysfakcji przedsiębiorstw z bieżącej sytuacji jest najwyższy od czasów zjednoczenia Niemiec. Wyniki te również sugerują, że krótkoterminowe perspektywy przedsiębiorców znacznie się poprawiły.

Nastroje są szczególnie optymistyczny w branży produkcyjnej, a także w branży konstrukcyjnej. W obu przypadkach wartość indeksu jest rekordowo wysoka. Dobre nastroje – choć nie tak spektakularnie euforyczne – obserwuje się też w branży handlowej. Jednak w tym przypadku przedsiębiorcy są nieco mniej zadowoleni z bieżącej sytuacji w stosunku do ocen z czerwca. Zmniejszył się też ich optymizm dotyczący najbliższej przyszłości. Niemniej jednak wszystkie wartości indeksu pozostają na bardzo wysokim poziomie.

Największa gospodarka Europy rozpędza się, co potwierdzają nie tylko wyniki ankiety przeprowadzonej przez monachijski Ifo Institute, ale również spekulacje ekspertów pracujących dla agencji Reuters, którzy równie wysoko oceniają potencjał i nastroje panujące w niemieckim biznesie.