Od dłuższego czasu można zaobserwować pewien ciekawy trend. Bogaci ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, a motywem nie jest chęć ochrony majątku przed fiskusem. A przynajmniej nie tylko… Gdzie przenoszą się milionerzy? Według raportu opublikowanego przez firmę badawczą New World Wealth, w 2016 roku najchętniej wybieranym przez nich nowym miejscem zamieszkania była… Australia. Osiedliło się w niej 11 tys. milionerów. W 2015 roku było ich o 3 miliony mniej.

Jak informuje CNN Money, dużym zainteresowaniem nieustannie cieszą się również Stany Zjednoczone (10 tys.) i Kanada (8 tys.). Jednak to Australia wybija się na najbardziej pożądane miejsce zamieszkania, zwłaszcza wśród bogaczy z Chin i Indii. W świetle raportu, milionerów przyciąga słoneczny styl życia Australijczyków, a także wysoko oceniany system opieki zdrowotnej. Kraj uważany jest za bezpieczne miejsce do życia i wychowywania dzieci, a dodatkowo jest odizolowany geograficznie od konfliktów na Bliskim Wschodzie i kryzysu migracyjnego w Europie. Dodatkowo to dobra baza do prowadzenia interesów na wschodzących rynkach krajów azjatyckich – Chin, Korei Południowej, Singapuru czy Indii.

A skąd najczęściej uciekają milionerzy? Największy exodus bogaczy dotknął Francję – w ubiegłym roku wyprowadziło się z niej ponad 12 tys. milionerów. Od 2000 roku ich liczbę szacuje się na ponad 60 tys. To bardzo niepokojące dla kraju zjawisko, za które w najwyższym stopniu odpowiadają wieloletnie napięcia na tle religijnym, ostatnie ataki terrorystyczne a także słabe wyniki tamtejszej gospodarki. Kwestie religijne jako powód swojej wyprowadzki podawali również milionerzy z innych państw. Wśród innych motywów wymieniano przestępczość, wysokość obciążeń podatkowych i inne kwestie finansowe.

Zwiększona migracja wśród najbogatszych budzi obawy państw ich pochodzenia, gdyż zabierają oni ze sobą swoje wielkie majątki. A to wpływa negatywnie na lokalną walutę, giełdę a także rynek nieruchomości. Raport przygotowany przez New World Wealth bazuje na statystykach zamożności, danych dotyczących posiadanych majątków, informacjach na temat wiz inwestorskich oraz wywiadach z ekspertami ds. migracji, zarządcami majątków i agentami nieruchomości.