Problem globalnego ocieplenia jest szeroko dyskutowany, a zagrożenia wynikające z podwyższenia temperatury są dobitnie artykułowane. Równocześnie mało kto wspomina o branżach, w których zjawisko – ogólnie uznane za niekorzystne – przyczynia się do generowania wymiernych korzyści finansowych. Jak podaje CNN Money, rok 2014 okazał się jednym z najgorętszych w historii globu. Chociaż zmiany klimatyczne są powodem przerażenia wielu ludzi, w niektórych dziedzinach są źródłem zysku.

Jedną z branż, dla której ocieplenie klimatu jest korzystne, jest transport morski. Topnienie lodu w rejonach bieguna północnego umożliwia w okresie letnim skrócenie tras statków handlowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa takie jak Nordic Bulk Carriers oszczędzają każdorazowo około 500 tysięcy dolarów na przewozie towarów pomiędzy Azją Wschodnią a Europą Zachodnią. Topnienie arktycznego lodu ułatwia również prace poszukiwawczo – wydobywcze prowadzone przez koncerny paliwowych, takie jak Rosneft, Gazprom Neft, Shell czy Exxon Mobil.

Na wyższe temperatury nie narzekają również przedstawiciele branży biotechnologii rolniczej, która zajmuje się między innymi technologiami modyfikacji genetycznej roślin. Przedłużające się susze albo mrozy rujnują regularne uprawy, co powoduje konieczność wykorzystania odpowiednio zaawansowanych metod ich ochrony i przyczynia się do wzrostu biznesowej atrakcyjności wspomnianej branży. Ponadto, uważane za przyczynę bardziej dotkliwych klęsk żywiołowych (np. huraganów) globalne ocieplenie napędza działalność branży budowlanej. Po pierwsze nieodzowne są prace naprawcze, a po drugie wizja kolejnych wybryków natury zmusza do przebudowy wielu obiektów i odpowiedniego projektowania nowych budynków.

Wreszcie, z powodu globalnego ocieplania cieszą się przedsiębiorstwa wytwarzające produkty energooszczędne. Biorąc pod uwagę coraz bardziej zaostrzające się przepisy dotyczące oszczędzania energii, firmy posiadające w swej ofercie towary dostosowane do rygorystycznych wymagań mogą zacierać ręce z zadowolenia.