Rozwój technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję stwarza możliwości automatyzacji wielu procesów produkcyjnych i biznesowych. Podczas gdy dla przedsiębiorców jest to szansa na zwiększenie efektywności prowadzonej działalności, dla osób, które za kilka lat postawią pierwsze kroki na rynku pracy będzie to prawdziwe wyzwanie. Czy można się na to przygotować?

Według najnowszego raportu przygotowanego przez UBS, na który powołuje się CNBC, w ciągu nadchodzącej dekady wartość generowana dzięki sztucznej inteligencji będzie przekraczała biliony dolarów. Dane pochodzące z Azji, która do tej pory w relatywnie niskim stopniu angażowała się w wykorzystanie tego typu technologii, sugerują, że jeszcze przed rokiem 2030 wartość dodana dzięki sztucznej inteligencji wyniesie tam między 1,8 a 3 biliony dolarów. Jednocześnie kosztem masowego zastosowania sztucznej inteligencji będzie drastyczna redukcja miejsc pracy, nawet o 30 – 50 milionów etatów. Problem ten nie dotyczy wyłącznie Azji.

Eksperci z UBS oceniają, że możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji są największe w sektorze usług finansowych, produkcyjnym, handlu detalicznego i w branży transportowej oraz wszędzie tam, gdzie pracownicy wykonują często powtarzane i ustrukturyzowane zadania. Sundeep Gantori z UBS uważa, że osoby dopiero przygotowujące się do zawodowego startu powinny upatrywać swojej szansy w branżach, które wymagają kreatywności i personalizacji usług. Wśród atrakcyjnych zawodów Gantori wymienia przedsiębiorców, różnego rodzaju twórców i artystów, a także sportowców. Równocześnie zaznacza, że szczególną rolę do odegrania będą mieli data scientists, czyli specjaliści zajmujący się analizą tak zwanych danych nieuporządkowanych, w szczególności big data.

Uwagi te powinni wziąć sobie do serca wszyscy ci, którzy w najbliższej przyszłości będą podejmowali decyzje dotyczące wyboru kierunku dalszej edukacji i kariery zawodowej. Są one równie cenne dla inwestorów, którzy mogą śmiało inwestować we wszelkie projekty opierające się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.