Ponad połowa ludzi na świecie żyje w miastach. Ten fakt wystarczy, aby wyobrazić sobie skalę problemu związanego z zapewnieniem tym wszystkim ludziom godnych warunków mieszkaniowych. Najgorsza sytuacja pod tym względem panuje w krajach Azji i Afryki. Sztandarowym przykładem może być tutaj Hong Kong, gdzie tysiące napływowych pracowników żyje w klitkach, które składają się de facto jedynie z niewielkiej pryczy.

Hong Kong jest pod względem sytuacji mieszkaniowej najmniej przyjaznym dla swoich mieszkańców miastem świata. Statystyczny mieszkaniec miasta ma na swoje potrzeby jedynie 160 stóp kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Nie to jest jednak najgorsze. Mediana cen najmu nieruchomości w 2015 roku była 19–krotnie wyższa (!), niż mediana dochodów przeciętnego gospodarstwa domowego. To sprawia, że Hong Kong jest najdroższym miastem świata pod względem cen wynajmu nieruchomości. Z tego względu wielu ludzi w Hong Kongu mieszka w nieludzkich warunkach, bez dostępu do podstawowych wygód, światła dziennego i bez zachowania minimum prywatności. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Okazuje się, że tak.

Kiedy trzy lata temu Ricky Yu zakładał firmę Light Be postawił sobie ambitny cel; pomoc ludziom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, z jednoczesnym wypracowaniem zysku. Pozornie zadanie nie do wykonania, ale nie w Hong Kongu. Okazuje się, że wielu właścicieli, choćby najmniejszych mieszkań, wyjechało z Hong Kongu, głównie do Chin kontynentalnych. Takie osoby chętnie podpisują umowy z Light Be na wynajem swoich mieszkań po cenie o wiele niższej niż rynkowa, gdyż w zamian otrzymają pewność opłaty czynszu i utrzymania swojego mieszkania w należytym stanie technicznym. Light Be z kolei podnajmuje uzyskane nieruchomości osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, prawie wyłącznie samotnym matkom. Samotne matki otrzymują wsparcie finansowe od władz lokalnych, które mogą przeznaczyć na opłatę czynszu w mieszkanaich Light Be. Czynsz ten wynosi około połowy stawki rynkowej, a dodatkowo lokale te spełniają podstawowe warunki cywilizacyjne. Maksymalny okres najmu wynosi 3 lata. W tym czasie beneficjenci programu uzyskują wsparcie z pomocy społecznej w postaci kursów zawodowych czy pomocy w znalezieniu pracy.

Jak mówi Ricky Yu cyt. „zysk firmy stanowi różnica pomiędzy tym co musimy zapłacić właścicielowi mieszkania, a co otrzymujemy od naszych klientów. W przyszłym roku powinniśmi go osiągnąć po raz pierwszy. Przyszłe zyski będziemy w połowie przeznaczać na dalszą działalność charytatywną”.