Na portalu o tematyce biznesowej nie może zabraknąć informacji o nagrodzie przyznawanej najlepszemu – zdaniem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk – ekonomiście. W tym roku jedno z najbardziej prestiżowych i znanych na całym świecie wyróżnień, Nagrodę w Dziedzinie Ekonomii Pamięci Alfreda Nobla, otrzymał Jean Tirole. W ramach gratyfikacji 61-letni Francuz dostanie 8 mln koron (ok. 1,1 mln dolarów), ufundowane przez Sveriges Riksbank. Jakie dokonania sprawiły, że Tirole został uznany za jednego z najbardziej wpływowych ekonomistów naszych czasów?

Według Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, dzięki pracom badawczym noblisty, regulatorzy rynku i organy ochrony konkurencji zyskały nowy zestaw narzędzi do obrony konsumentów przed praktykami monopolistycznymi. Jean Tirole jest drugim Francuzem, wyróżnionym w tym roku prestiżową nagrodą. Jak zauważają specjaliści od różnego rodzaju statystyk, tegoroczny noblista z ekonomii jest o 6 lat młodszy, niż średnia wieku dotychczasowych laureatów w tej dziedzinie. Komentując decyzję członków kapituły konkursowej Tirole powiedział, że jest bardzo wdzięczny za to wyróżnienie.

Cytując uzasadnienie Komisji Noblowskiej BBC podało, że wiele gałęzi przemysłu jest zdominowanych przez niewielką liczbę dużych firm lub jednego monopolistę. Jeśli takie rynki pozostawi się bez wprowadzenia stosownych regulacji, często powodują one niepożądane społecznie skutki. Należą do nich chociażby znacznie wyższe ceny, niż te wynikające z racjonalnego rachunku kosztów, czy blokowanie wejścia do danej gałęzi firm bardziej produktywnych od aktualnie w niej funkcjonujących.

Jean Tirole wykazał, że stosowanie prostych narzędzi, takich jak ograniczanie poziomu cen dla monopolistów czy zakaz współpracy między konkurentami, w pewnych warunkach może wyrządzić konsumentom więcej szkód, niż przynieść korzyści. W ubiegłym roku Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymało trzech naukowców ze Stanów Zjednoczonych – Eugene Fama, Lars Peter Hansen i Robert Shiller. Badaczy wyróżniono za prace nad empiryczną analizą wyceny aktywów. Nagroda, nosząca oficjalną nazwę Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, została ustanowiona dopiero w 1968 roku.