Facebook ogłosił budowę kolejnego centrum serwerowego. Powstanie ono w stanie Iowa i będzie w całości zasilane przez energię z elektrowni wiatrowych. Trend zasilania infrastruktury technicznej ze źródeł odnawialnych coraz mocniej uwidacznia się w branży wysokich technologii.

Na blogu firmowym Facebook ogłosił szczegóły nowej inwestycji w centrum serwerowe. Ma ono zostać wybudowane w 2014 r. w Altoona w stanie Iowa, który odznacza się wysokim stopnie wykorzystania energii, pochodzącej z elektrowni wiatrowych. Nowa serwerownia Facebooka będzie drugim ośrodkiem w firmie w całości zasilanym z tego źródła. Pierwszym jest serwerownia, która zostanie w pełni uruchomiona na początku 2014 r. w mieście Lulea, położonym na północy Szwecji. Lulea również słynie z wysokiego wykorzystania energii wiatrowej.

Uruchamianie „zielonych” data centers stanowi część planu strategicznego zgodnie, z którym do 2015 r. min. 25% energii wykorzystywanej przez Facebook będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Podobne cele w odniesieniu do polityki energetycznej postawiły sobie Google i  Apple. Do większej dbałości w tej kwestii przekonał gigantów informatycznych Greenpeace. Organizacja pozarządowa słynąca z często kontrowersyjnych akcji zwracających uwagę opinii publicznej na problemy ekologii, od 2009 r. prowadzi akcję nagłaśniającą źródła zasilające infrastrukturę firm internetowych. Szczególnie intensywne działania zostały skierowane przeciwko Facebookowi. Lider społeczności internetowych ugiął się już w 2010 r., kiedy po rozmowach z Greenpeace przedstawił plan przechodzenia na „zielone zasilanie”.

Ten ekologiczny trend tworzy szanse dla rozwoju peryferyjnych regionów. Serwerownie dużych serwisów internetowych zużywają duże zasoby energetyczne, które stanowią istotną składową kosztów. Jednocześnie działania proekologiczne tak dużych i zasobnych firm stanowią istotny impuls dla branży energii odnawialnych. Szczególnym przykładem synergii interesów i działań dużych firm informatycznych, producentów energii odnawialnej i administracji państwowej jest wspomniana wcześniej Lulea. Ze względu na swoje położenie to szwedzkie miasto posiada dobre warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej, czym przyciąga inwestycje z zakresu nowych technologii, mimo peryferyjnego położenia i niewielkich rozmiarów. Z pewnością Lulea jest jednym z największych wygranych kampanii Greenpeace wymierzonej w duże koncerny informatyczne.