Jak donosi Financial Times, nie w każdym sektorze gospodarki liczba osób poszukujących zatrudnienia jest wyższa od oferowanych miejsc pracy. Dyrektorzy zarządzający czołowych europejskich przedsiębiorstw przemysłowych narzekają, że na kontynencie zaczyna brakować inżynierów. Taki stan rzeczy zagraża konkurencyjności firm produkcyjnych i zmusza do poszukiwania wykwalifikowanych pracowników na innych kontynentach, w szczególności w Azji.

Niedostatek inżynierów jest wynikiem wpływu wielu czynników. Istotne znaczenie odgrywają przede wszystkim bezrobocie wśród ludzi młodych, obecna sytuacja demograficzna oraz niedoskonały system edukacji. Olof Persson z Volvo Group oznajmił, że do 2025 roku jego firma będzie potrzebować ok. 500.000 inżynierów. Z kolei Peter Löscher z Siemensa stwierdził, że brak wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w Niemczech, stanowi poważny problem. Dlatego tak ważna jest dbałość o właściwy system edukacji, który zapewni wyposażanie absolwentów szkół w odpowiednie umiejętności inżynierskie.

Produkcja w przemyśle na terenie Unii Europejskiej pozostaje na poziomie ponad 10% niższym niż w szczytowym 2008 roku, czyli jeszcze przed kryzysem gospodarczym. Od tego czasu zatrudnienie w sektorze zmniejszyło się o 3,4 mln pracowników. Jednak niektórzy zarządzający z branży twierdzą, iż sytuacja jest pod kontrolą, a europejski przemysł dzielnie stawia czoła konkurentom – starym w postaci firm z USA i Japonii oraz nowym z Chin i Indii. Zdaniem Jean-Pascala Tricoire z France’s Schneider Electric, przedsiębiorstwa ze Starego Kontynentu nieustannie się rozwijają, poszukują innowacyjnych rozwiązań oraz oferują produkty wysokiej jakości.

Pomimo to przedstawiciele świata przemysłu martwią się o dostępność wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników. W Chinach każdego roku przybywa 400 tys. nowych inżynierów, w Indiach 100 tys. Tymczasem według danych VDI (niemieckie stowarzyszenie inżynierów), w samych Niemczech brakuje obecnie 70 tys. osób o tym profilu zawodowym. Rzecz jasna nie każdy ma predyspozycje do bycia inżynierem. Warto natomiast przemyśleć przytoczone dane planując swoją przyszłość i podejmując decyzję o wyborze kierunku studiów.