Spadające ceny dóbr i usług są dobrą wiadomością dla konsumentów, nie cieszą jednak producentów. W ostatnim czasie z problemem deflacji borykały się kraje unijne. Najświeższe doniesienia Eurostatu wskazują jednak na to, że po czterech miesiącach obniżających się cen, sytuacja w Europie zaczyna się stabilizować. W 19 krajach strefy euro, stopa inflacji wyniosła w kwietniu 0% w porównaniu do -0,1% w marcu. Opublikowane dane zwiększają nadzieję na ożywienie gospodarcze na Starym Kontynencie.

Według doniesień Eurostatu koszty utrzymania obniżają się dzięki niskim cenom energii, które w kwietniu spadły w strefie euro o 5,8%, czyli nieco mniej niż w marcu (6%). W analizowanym okresie w sektorze usług inflacja ukształtowała się na poziomie 0,9%. Europejski Bank Centralny (EBC) uznał, że widmo deflacji zostało zażegnane dzięki podjętym przez niego środkom. W styczniu EBC ogłosił bowiem program skupu obligacji wartości 1 bln euro, aby ożywić gospodarkę i podwyższyć inflację.

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, jej wysokość w strefie euro w marcu ukształtowała się na poziomie 11,4%. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosła ona 11,7%. Biorąc pod uwagę wszystkie 28 krajów unijnych, stopa bezrobocia osiągnęła poziom 9,8%, czyli o 0,6% mniej niż rok temu. Porównując opublikowane wyniki ze statystykami z 2014 roku należy zauważyć, iż bezrobocie w marcu spadło w 22 państwach UE, wzrosło w 5 i pozostało na niezmienionym poziomie w Austrii.

W jakim kraju najmniejszy odsetek obywateli pozostaje bez pracy? W Niemczech, gdzie stopa bezrobocia wynosi tylko 4,7%. Nieźle wygląda również sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie ten sam wskaźnik ukształtował się na poziomie 5,5%. W najtrudniejszym położeniu pod względem zatrudnienia znajdują się mieszkańcy Grecji (stopa bezrobocia w styczniu wyniosła tam 25,7%, bardziej aktualnych danych oficjalnie nie podano) oraz Hiszpanii (23%). Największy spadek odsetka pozostających bez pracy zaobserwowano w Irlandii (z 12% do 9,8%). Podane przez Eurostat dane analitycy traktują jako dobry prognostyk dla europejskiej gospodarki.