Od pewnego czasu Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami, które mają sprawić, by obywatele państw członkowskich podróżujący po terenie Unii nie ponosili dodatkowych kosztów połączeń, wynikających z tytułu roamingu. W ubiegłym roku ustalono, że wspomniane opłaty zostaną zniesione w czerwcu 2017 r. Projekt rozwiązań zakładał abolicję roamingową przez 90 dni rocznie – przez ten okres dzwoniący nie ponosiliby kosztów połączeń wykonywanych z innego kraju. Teraz zapowiedziano, że uregulowania nie będą miały żadnych ograniczeń czasowych ani ilościowych, jest jednak pewno ale.

Według doniesień BBC, operatorzy mają zyskać możliwość weryfikowania, czy zapowiadane przepisy nie są niewłaściwie wykorzystywane przez klientów. Co do zasady, unijni konsumenci korzystający z urządzeń przenośnych na terytorium innych państw członkowskich, będą to robić na takich samych warunkach jak w swoim kraju. Komisja Europejska podkreśliła jednak, że roaming przeznaczony jest dla osób podróżujących, a nie dla tych, które przebywają na stałe poza swoim miejscem pochodzenia. W związku z tym w regulacjach postanowiono zamieścić przepisy umożliwiające eliminowanie nadużyć.

Operatorzy będą mogli sprawdzić, w jaki sposób klient korzysta z usług roamingowych. Kontrole będą przeprowadzane w sytuacjach: długiego okresu nieaktywności podstawowej karty SIM, korzystania przez tego samego konsumenta z wielu kart SIM na potrzeby roamingu a także niewielkiej aktywności na karcie SIM w porównaniu do aktywności w ramach roamingu. Użytkownik zostanie powiadomiony o nałożeniu dodatkowych opłat z tego tytułu, ale będzie miał możliwość odwołania się od nich. Komisja Europejska zaproponowała następujące, maksymalne wysokości opłat: 0,04 euro za minutę połączenia, 0,01 euro za wysłanie SMS oraz 0,0085 euro za transfer 1MB danych.

Jak widać koszty popełnienia ewentualnych nadużyć nie będą wysokie. Co więcej, w wymienionych wyżej sytuacjach z opłat zwolnione będą osoby regularnie dojeżdżające do pracy w innych krajach unijnych, emigranci, którzy często przebywają w swoim kraju oraz studenci Erasmusa. Nowe przepisy są wynikiem negocjacji między UE a operatorami, którzy obawiali się, że zniesienie opłat roamingowych spowoduje, iż klienci masowo będą wybierali tańsze oferty usług telekomunikacyjnych z innych państw członkowskich a następnie korzystali z nich bez ponoszenia dodatkowych kosztów w swoim kraju.

Plany rozwiązań są obecnie opiniowane przez regulatorów, państwa członkowskie i inne zainteresowane strony, w tym operatorów telefonii komórkowej. Telecom, European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO) i GSMA zapowiedziały, że przeanalizują propozycję KE i przedstawią swoje stanowiska w tej sprawie. Krytycy zniesienia opłat roamingowych uważają natomiast, że spowoduje to obniżenie przychodów firm telekomunikacyjnych i doprowadzi do ogólnego wzrostu cen w branży.