Rezultaty ankiety przeprowadzonej przez Brytyjską Izbę Handlowa (ang. British Chambers of Commerce) wskazują, że zaufanie przedsiębiorców do banków i innych instytucji finansowych spada. Połowa z 1,5 tysiąca przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu nie ufa ani bankom ani kasom oszczędnościowo-budowlanym.

Banki i kasy oszczędnościowo-budowlane wciąż pozostają głównym źródłem finansowania przedsiębiorstw. Konsekwencją małego zaufania, jakim firmy darzą te instytucje finansowe jest między innymi niechęć przedsiębiorców do zatrudniania nowych pracowników. Brak środków inwestycyjnych ogranicza możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, czego dowodzi najniższa od ponad dwóch lat gotowość pracodawców do przyjmowania nowych osób.

Według badań Brytyjskiej Izby Handlowej w ostatnim czasie 57% respondentów jest przekonanych, że w razie potrzeby może liczyć na zewnętrzne źródła finansowania, zaś 37% ankietowanych przedsiębiorców nie ma takiej pewności. Chociaż większość uczestników sondy uważa, że rządowe wsparcie dla banków komercyjnych wpłynęłoby pozytywnie na nastawienie przedsiębiorców, 43% przedsiębiorstw – zwłaszcza mikro przedsiębiorstw – nic nie wie o możliwościach korzystania z tego rodzaju pomocy. Równocześnie z raportu jednego z największych Stowarzyszeń Księgowych BDO wynika, że nastroje przedsiębiorców i ich nastawienie do banków wahają się nieustannie od czterech lat.

Wnioski płynące z raportu są przede wszystkim sygnałem dla instytucji finansowych, że konieczna jest odbudowa utraconego zaufania przedsiębiorców między innymi poprzez poprawę transparentności, czyli przejrzystości funkcjonowania. Z kolei rząd powinien działać na rzecz zwiększania konkurencyjności w sektorze bankowym, tak by przedsiębiorcy mogli swobodnie wybierać najkorzystniejsze oferty i poszukiwać środków inwestycyjnych, które umożliwią im rozwój.