Ludziom spoza branży nazwa Alstom niewiele mówi, ale jeśli wspomnieć francuską szybką kolej TGV, to okaże się, że większość osób kojarzy przynajmniej jej nazwę. Właśnie francuska firma Alstom jest twórcą TGV‒narodowej dumy tego kraju. Ten tydzień może się okazać przełomowy dla dalszych losów Alstomu, gdyż właśnie o tą firmę rozgorzała ostra walka pomiędzy światowymi potentatami.

Niemiecki Siemens i amerykański General Electric (GE) stanęły w szranki w walce o przejęcie kontroli nad Alstomem. Szefostwo Siemensa skontaktowało się z władzami Alstomu wyrażając chęć cyt. „podjęcia rozmów dotyczących strategicznych inwestycji”. Jak napisał dziennik Le Figaro, Siemens oferuje Alstomowi połowę swojego działu zajmującego się budową transportu kolejowego oraz pewną kwotę w gotówce. W zamian niemiecka firma jest zainteresowana przejęciem kontroli nad działem produkcji turbin na potrzeby energetyki. Oprócz produkcji taboru kolejowego, jest to druga najważniejsza branża w której działa Alstom.

Propozycja Siemensa przyszła po tym jak General Electric wyraził zainteresowanie całkowitym przejęciem Alstomu. Prezes GE Jeff Immelt właśnie w tym tygodniu przyjeżdża do Paryża na rozmowy z czołowymi francuskimi politykami w tej sprawie. Jak mówi się w kuluarach, GE jest gotów zaoferować 13 miliardów dolarów za przejęcie francuskiej firmy.

W zeszłym tygodniu francuski minister gospodarki Arnaud Montebourg powiedział, że cyt. „będzie nalegał na rozważenie innych niż przejęcie przez zagraniczny podmiot scenariuszy dla Alstomu”. Inni francuscy politycy także zdążyli już wyrazić zaniepokojenie planowanym przejęciem Alstomu upatrując w tym zagrożenia dla narodowych interesów. Przywołuje się przy tym fakt, że Alstom nie tylko jest czołowym producentem taboru kolejowego i turbin dla przemysłu, co ma strategiczne znaczenie, ale także zatrudnia w całym kraju 18 tysięcy pracowników, co w przypadku jakichkolwiek kłopotów byłoby nie lada problemem wizerunkowym dla francuskich polityków.

Niezależnie od całego zamieszania, na walce Siemensa z GE, najbardziej zyskał … Alstom, którego akcje podrożały w ostatnim czasie aż o 11%. Walka takich potentatów jak Siemens i GE jest dla inwestorów najlepszą rekomendacją wartości francuskiej firmy.