Unia Europejska ma obecnie wiele różnych problemów, tym bardziej cieszą pozytywne doniesienia na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy. Bezrobocie, będące bolączką wielu państw, było w lipcu w strefie euro najniższe od lutego 2012 r., czyli on ponad 3 lat. Według danych Eurostatu spadło ono do poziomu 10,9% w porównaniu do 11,1% w miesiącu czerwcu. W analogicznym czasie w roku ubiegłym, wynosiło ono 11,6%. A co ze stopą bezrobocia w pozostałych państwach członkowskich?

Przyjrzyjmy się liczbom. Jak poinformowano w raporcie Eurostatu, sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej poprawiła się. Stopa bezrobocia ukształtowała się w lipcu na poziomie 9,5%, w porównaniu do 10,2% w roku 2014 r. To najniższa wartość od czerwca 2011 r. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Niemczech (4,7%), Czechach (5,1%) i na Malcie (5,1%). Z kolei największy odsetek bezrobotnych zarejestrowano w Grecji (25%) i Hiszpanii (22,2%).

Bezrobocie spadło w lipcu w 23 krajach członkowskich, wzrosło w 3 a w Belgii i Rumunii utrzymało się na takim samym poziomie jak rok temu. Największe spadki odnotowano w Bułgarii (z 11,5% do 9,4%), Hiszpanii (z 24,3% do 22,3%), Grecji (z 27% do 25% – dane z maja), Portugalii (z 14,1% do 12,1%), Irlandii (z 11,3% do 9,5%) i Chorwacji (z 16,9% do 15,1%). Natomiast wzrost stopy bezrobocia nastąpił w Finlandii (z 8,7% do 9,7%), Francji (z 10,3% do 10,4%) oraz Austrii (z 5,7% do 5,8%).

Wciąż w trudnej sytuacji znajdują się młodzi obywatele Unii Europejskiej, choć i w ich przypadku stopa bezrobocia spadła. W lipcu 2015 r. wyniosła ona 20,4% w całej Unii i 21,9% w strefie euro. Dla porównania rok wcześniej wskaźniki te kształtowały się na poziomie odpowiednio 22% i 23,8%. Najmniej młodych bezrobotnych odnotowano w Niemczech (7%), na Malcie (8,7%) oraz w Estonii (9,5% – dane za czerwiec). Z kolei najwięcej osób poniżej 25 roku, pozostaje bez pracy w Grecji (aż 51,8% – dane z maja), Hiszpanii (48,6%) oraz Chorwacji (43,1% – dane za drugi kwartał 2015 r.) oraz we Włoszech (40,5%).