Jak wynika z ostatnich doniesień, Azja Wschodnia i Pacyfik nadal rozwijają się w dobrym tempie, choć jest ono nieco niższe niż zakładano. W 2013 roku wzrost gospodarczy regionu prognozuje się na 7,9%. To najwyższy wynik ze wszystkich rozwijających się regionów świata. Ten rok zakończy się wzrostem PKB o 7,5%, a rokowania na przyszłość nadal pozostają optymistyczne.

Tempo rozwoju azjatyckiej gospodarki powinno być stabilne, nawet pomimo niepewnej sytuacji na rynkach globalnych. Na wyniki Azji Wschodniej ogromny wpływ wywarło spowolnienie gospodarcze w Chinach. W 2012 roku prognozowany jest wzrost PKB Państwa Środka o 7,9% czyli o 1,4% mniej niż w roku ubiegłym. Ten najgorszy od 1999 r. wynik ma być spowodowany m.in. spadającym w pierwszej połowie roku popytem krajowym oraz słabym eksportem.

Według raportu wzrost liczby inwestycji oraz wydajności fabryk świadczy jednak o tym, że chińska gospodarka powoli odbija się od dna. W związku z tym podniesiono prognozę wzrostu gospodarczego Chin w 2013 roku do 8,4% (wcześniej zapowiadano 8,1% wzrostu). Słabe wyniki ekonomiczne w ostatnich miesiącach skłoniły rząd do obniżenia stóp procentowych oraz zatwierdzenia projektów infrastrukturalnych wartych ponad 150 mld dolarów. Ludowy Bank Chin (bank centralny) zmniejszył rezerwy obowiązkowe trzy razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy w celu zwiększenia ilości udzielanych pożyczek. Zdaniem Banku Światowego wspomniane czynniki mają stymulować gospodarkę Państwa Środka do stabilnego wzrostu w 2013 i 2014 roku.

Bank Światowy zapowiada dobry okres dla całej wschodniej Azji. Wyłączając Chiny tegoroczny wzrost tego regionu szacowany jest na 5,6% (wcześniej 5,5%). Według analityków Banku Światowego region ten zyska na odbudowie Tajlandii po zeszłorocznych powodziach. Pozytywny wpływ będzie miał również silny wzrost gospodarczy Filipin, które są najlepiej rokującą gospodarką w rejonie. A wszystko dzięki prężnemu krajowemu popytowi, rządowym wydatkom i większym inwestycjom. W związku z pozytywnymi tendencjami gospodarczymi zwiększono prognozy wzrostu dla Filipin w 2013 roku do 6,2%.

W raporcie po raz pierwszy poddano ocenie Birmę, która po latach izolacji zyskała duże możliwości rozwoju handlu i inwestycji. Nie bez znaczenia jest zniesienie wielu nałożonych na nią sankcji. Wzrost gospodarczy Birmy prognozowany jest na 6,5% w 2013 (6,3% w 2012). Dzięki wprowadzanym reformom mającym na celu otwarcie gospodarki dla zagranicznych inwestorów, zwiększeniu wydobycia surowców naturalnych oraz poprawie infrastruktury, Birma może stać się kolejnym jasnym punktem regionu.