W efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem istotną rolę odgrywa kultura organizacyjna. Wpływa ona na zachowania pracowników oraz wspiera realizację przyjętej strategii. Określić można ją jako normy społeczne i zbiór wartości, współdzielonych przez członków organizacji, a więc swoistą osobowość firmy. Co zrobić, aby kultura przedsiębiorstwa łączyła pracowników i umożliwiała osiąganie sukcesów? Jak sprawić, by była prawdziwa?

Bazując na swoim doświadczeniu jako CEO, Henry Helgeson opisał 7 kroków do autentycznej kultury organizacyjnej. Oto jego wskazówki dla tych, którzy pragną założyć własną firmę, bądź sprawują funkcję dyrektorów zarządzających, opublikowane na łamach portalu Mashable.

Poznaj siebie (i nie kopiuj Google)
To jakim jesteś człowiekiem jako założyciel firmy czy CEO, stanowi fundament, na którym zbudowana zostanie kultura organizacji. Jeśli jako szef jesteś typem szalonego naukowca, to w Twoim przedsiębiorstwie bycie szalonym naukowcem będzie postrzegane jako coś fajnego. Gorzej jeśli zaczniesz udawać kogoś, kim nie jesteś i będziesz próbował budować kulturę na kłamstwie. To nigdy nie kończy się dobrze.

Nie zatrudniaj klonów
W pracy zawodowej można dogadać się niemal z każdym, niezależnie od osobowości. Wystarczy, że zmierzacie w tym samym kierunku. Nie powinno się natomiast zatrudniać ludzi na swój wzór i podobieństwo. Dlaczego, skoro chcemy mieć spójną kulturę i pracowników utożsamiających się z organizacją i z szefem? Brak różnorodności, czy to w doświadczeniach, czy w opiniach, nie wpływa dobrze na funkcjonowanie firmy. Merytoryczne spory i prezentowanie odmiennych punktów widzenia umożliwiają bowiem jej rozwój.

Nie zatruwaj źródła
Bardzo często przedsiębiorstwa zatrudniają ludzi, którzy osiągają świetne wyniki, ale sposób, w jaki to robią, szkodzi kulturze organizacji. Jeśli masz w swoim zespole pracowników, którzy nie działają w najlepszym interesie firmy, powinieneś wymóc na nich zmianę postępowania lub… pożegnać się z nimi.

Zwalniaj szybko
Stwierdzenie, czy nowy pracownik pasuje do naszej kultury organizacyjnej, zajmuje dobremu obserwatorowi około 60 dni. Jeśli tak nie jest, można spróbować coachingu i pomóc takiej osobie w procesie adaptacji. Czasem jednak dobre dopasowanie nie jest możliwe, wtedy należy jak najszybciej zwolnić taką osobę. Bardzo możliwe, że będzie to ulga nie tylko dla firmy, ale również dla pracownika, który męczył się w niej.

Bądź zmianą
Kultura organizacyjna to zestaw wartości, które wszyscy zgadzają się dzielić. Jeśli zachodzi taka potrzeba, powinno się je odpowiednio kształtować i dopasowywać, aby kultywować dobre doświadczenia pracowników.

Żyj i pozwól żyć
Zakładamy, że Twoja organizacja będzie się rozwijać, m.in. przejmując inne. Ważne, aby decyzje o kupnie podejmowane były nie tylko w oparciu o rachunek finansowy czy analizę kapitału ludzkiego, ale również ocenę wyznawanych przez daną firmę wartości. Jeśli są one zupełnie niepodobne do tych, które stanowią podstawę kultury organizacyjnej Twojego przedsiębiorstwa, prawdopodobnie stracisz wiele czasu, nerwów i pieniędzy, próbując połączyć ze sobą dwa sprzeczne światy. Jeśli jednak kultura organizacyjna przejmowanej firmy jest inna, ale w sposób harmonijny, być może zyskasz na tej odmienności. Zamiast próbować narzucać swoją kulturę nowemu nabytkowi, pozwól jej rozprzestrzeniać się w sposób naturalny.

Nie myśl o kulturze zbyt dużo
Nie jesteś w stanie w pełni kontrolować kultury organizacyjnej, możesz ją jednak kształtować i pielęgnować. Jeśli przyłożysz się do tego zdania, wysiłek z pewnością zwróci się w postaci dobrej atmosfery pracy i wyników.