Prowadzenie rekrutacji, a w szczególności rozmów kwalifikacyjnych jest trudnym zadaniem, tym bardziej, że niektórzy kandydaci spisują się o wiele lepiej „w rozmowach kwalifikacyjnych” niż w realnej pracy. W celu uzyskania kluczowych informacji od kandydata warto rozważyć stosunkowo prostą metodę Johna Youngera, CEO Accolo (firma zajmująca się rekrutacją pracowników), który w swojej karierze przeprowadził tysiące rozmów kwalifikacyjnych.

Metoda rozpoczyna się od możliwie szybkiego przeglądu wcześniejszych miejsc pracy kandydata. W trakcie tej fazy nie zadajemy pytań chodzi o krótkie streszczenie historii zawodowej kandydata. Następnie, w kontekście każdego miejsca pracy zadajemy następujące 3 pytania:

  1. W jaki sposób kandydat dowiedział się o danej pracy?
  2. Co kandydata w danej ofercie pracy zainteresowało przed podjęciem pracy?
  3. Dlaczego z pracy zrezygnował?

„Najlepsze w tej metodzie” jak twierdzi Younger „jest, to że już po kilku minutach można się wiele dowiedzieć na temat kandydata czy to pozytywnego czy negatywnego”.

Jak działają wspomniane pytania?

W jaki sposób kandydat dowiedział się o danej pracy?

Większość osób znajduje swoją pierwsze, drugie i trzecie zatrudnienie za pośrednictwem targów pracy, ogłoszeń tradycyjnych czy ogłoszeń online – nie powinno, to budzić wątpliwości. Jednak w sytuacji, której kandydat każdą kolejną pracę znajdował w ten sposób można przypuszczać, że nie do końca wie co chciałby robić i gdzie pracować. Prawdopodobnie szuka jakiejkolwiek pracy, co z reguły oznacza niski stopień zaangażowania i dużą szansę na to, że pracownik opuści firmę jak tylko znajdzie się jakaś inna praca. Co więcej sytuacja, w której kandydat zmieniał kilka razy pracę i nie został zaangażowany przez kogoś z kim już wcześniej pracował/współpracował, budzi wątpliwości – oznacza, że albo nie umie budować więzi, zaufania lub/i nie posiada kompetencji, które spowodowałyby, że ktoś chciałby go/ją zatrudnić.

Co kandydata w danej ofercie pracy zainteresowało przed podjęciem pracy?

Odpowiedź na to pytanie powinna być bardziej precyzyjna niż „bo to wielka szansa” , „możliwość poznania branży” czy „kolejny krok w karierze”. Najlepsi pracownicy nie pracują dla wielkich pensji czy modnych tytułów. Pracują dlatego, że lubią to czym się zajmują oraz warunki w jakich pracują. Tacy pracownicy wiedzą, czego się spodziewać po danej pracy, czego od niej oczekują, wiedzą co ich motywuje i co jest wyzwaniem.

Dlaczego z pracy zrezygnował?

Niekiedy pracownicy rezygnują, ponieważ zaproponowano im ciekawszą pracę, lepsze pieniądze czy dogodniejsze miejsce pracy. Często, jednak rezygnują z pracy ze względu na to, że pracodawca jest zbyt wymagający lub nie dogadują się z przełożonym czy współpracownikami. W takiej sytuacji nie należy być zbyt krytycznym. Warto też wstrzymać się ze szczegółowymi pytaniami dzięki temu można uzyskać bardziej otwartą i szczerą wypowiedź rekrutowanego, który niejednokrotnie podzieli się informacjami, których nie ujawniłby w normalnych okolicznościach. W ten sposób można dowiedzieć się jakie kandydat ma podejście do pracy zespołowej czy odpowiedzialności, ponadto jeśli kandydat był notorycznie skonfliktowany np. z przełożonymi, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że i tym razem będzie.