Korzyści i szkody, jakie Brexit przyniesie Wielkiej Brytanii są szeroko dyskutowane. Znacznie mniej uwagi poświęca się innym krajom, które mocno odczują wyjście Brytyjczyków z Unii Europejskiej. Serwis CNBC, powołując się na najnowszy raport przygotowany przez KPMG podaje, że najbardziej poszkodowane zostaną Irlandia, Cypr, Malta i Luksemburg.

Zdaniem głównej ekonomistki KPMG, Yael Selfin, Brexit przyniesie kres modelu współpracy gospodarczej skoncentrowanej wokół Wielkiej Brytanii. W związku z tym mniejsze kraje, w handlu z którymi Brytyjczycy mają dużą nadwyżkę, najsilniej odczują nadchodzące zmiany. Według informacji opracowanych przez Centre for Economic Policy Research, w najtrudniejszym położeniu znajdą się Irlandia, Cypr i Malta.

Wielka Brytania jest krajem, skąd Irlandia, Cypr i Malta importują najwięcej, zaś Brytyjczycy sprowadzają z Irlandii, Cypru czy Malty relatywnie niewiele. Co więcej, dla Irlandii i Luksemburga Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych zagranicznych rynków zbytu, a wartość eksportu na Wyspy stanowi ponad 10 proc. PKB (odpowiednio 14,1 i 10,1 proc.). Kiedy drogi Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii na dobre się rozejdą, transakcje pomiędzy członkami Wspólnoty a Brytyjczykami zostaną obciążone cłami i dodatkowymi opłatami. Dla Irlandii, Cypru, Malty i Luksemburga oznacza to niekorzystne zmiany w relacjach handlowych z czołowym partnerem.

Brexit zaowocuje również zmianami na rynku pracy, ale w tym przypadku opinie specjalistów są podzielone. Jedni uważają, że powrót pracowników z Wielkiej Brytanii będzie pozytywnym bodźcem dla krajowych gospodarek, inni podkreślają trudności, z jakimi będą musiały zmierzyć się kraje zatrudniające obecnie wielu Brytyjczyków. Jednak według Selfin najważniejszym czynnikiem decydującym o sile wpływ Brexitu będzie wartość wymiany handlowej pomiędzy krajami. Państwa takie jak Bułgaria, Finlandia, Włochy, Rumunia, Słowenia czy Szwecja, które w mniejszym stopniu są zależne od wymiany z Wielką Brytanią, mogą z większym spokojem spoglądać w przyszłość.