Z czym nam się kojarzy czekolada? Oczywiście, z czymś przyjemnym, a już na pewno z czymś słodkim. Okazuje się jednak, że czasami czekolada może mieć gorzki posmak i wcale nie chodzi tutaj o tą specyficzną odmianę tego smakołyku.

Jak wiadomo, jednym z głównych składników czekolady jest kakao. Ceny tego surowca wzrosły w ostatnich latach na rynkach światowych dość znacznie, a jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy była niestabilna sytuacja w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Wybrzeże Kości Słoniowej to czołowy światowy producent kakao, którego udział w światowym rynku tego surowca sięga 40%. W 2008 roku ówcześnie urzędujący prezydent tego afrykańskiego kraju Laurent Gbagbo polecił wszczęcie dochodzenia przeciwko kilkudziesięciu wyższym urzędnikom państwowym. Podstawą dochodzenia były liczne sygnały, że grupa ta dopuszcza się defraudacji na wielką skalę w związku z produkcją i eksportem kakao. W czasie gdy śledztwo wchodziło w decydującą fazę, w kraju nastąpił kryzys polityczny. Prezydent Gbagbo odmówił uznania wyniku wyborów przeprowadzonych 2010 roku pod nadzorem ONZ. Według oficjalnych wyników, wybory wygrał kandydat opozycji, ale wyniki zostały zakwestionowane przez urzędującego prezydenta, co doprowadziło do prawie półrocznego kryzysu politycznego. Dopiero interwencja wojsk ONZ i Francji doprowadziła do zakończenia konfliktu, a sam Gbagbo został schwytany i obecnie oczekuje na proces przed Trybunałem w Hadze pod zarzutami zbrodni przeciwko ludzkości.

Uspokojenie sytuacji w kraju pozwoliło na dokończenie śledztwa przeciwko, jak ich nazwano, „baronom kakaowym”. Okazało się, że zarzuty znalazły potwierdzenie w wyniku czego 15 osób zostało skazanych w tym tygodniu na kary po 20 lat więzienia i ogromne grzywny (łącznie 138 milionów dolarów). Proces sądowy pozwolił odkryć mechanizmy działania potężnej grupy urzędników, która de facto „sprywatyzowała” zyski z produkcji i eksportu kakao. Trwające od 2008 roku zamieszanie poważnie osłabiło przemysł produkcji kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej, co niemal natychmiast przełożyło się na wzrost ceny tego surowca na światowych rynkach.