Olivia Fox Cabane, trenerka biznesu, opublikowała niedawno książkę pt. „Mit charyzmy: Jak każdy może opanować sztukę osobistego magnetyzmu” („The Charisma Myth: How Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism”), w której przekonuje, że każdy ma możliwość wypracowania tej zdolności.

Cabane na co dzień prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji miękkich, podczas których uczy między innymi jak pracować nad zdolnością wpływania na innych, przewodzenia im i inspirowania. Jej zdaniem na charyzmę składają się trzy podstawowe elementy – prezencja, siła i ciepło, które można kształtować za pomocą odpowiednich technik proponowanych przez nauki behawioralne. Cabane jest także przekonana, że każdy ma potencjał wypracowania zachowań, które spowodują, że inni odbiorą nas jako bardziej charyzmatycznych. „Każdy” dotyczy również liderów biznesu, którym Cabane w wywiadzie udzieliła kilku dobrych rad.

Na przykład zdaniem Cabane Mark Zuckerberg, założyciel i dyrektor generalny Facebooka, ma niesympatyczną aparycję i zimny głos, który może być odbierany jako arogancki. Autorka książki sugeruje, żeby Zuckerberg mówił wolniej i przeplatał swoje wypowiedzi przerwami. Dodatkowo opuszczenie brody spowodowałoby, że będzie wyglądał na bardziej zamyślonego i mniej agresywnego. Z kolei John Chambers, szef Cisco Systems, ma według Cabane inny problem – jego uśmiech wydaje się nieszczery i nosowy sposób mówienia zbyt sztywny. Metodą na wzmocnienie jego oddziaływania na innych jest zdaniem Cabane praca na donośnością głosu i pogłębieniem oddechu. William Weldon, prezes Johnson & Johnson, powinien przyjąć postawę bardziej pochyloną do przodu, co ma dodać mu energii, a Bob Diamond, szef Barclays, powinien zróżnicować gesty, by nie sprawiać wrażenia „nudnego bankiera”.

Ciekawe… Jak pokazują przedstawione przykłady, nie trzeba być mistrzem mowy ciała by osiągnąć sukces w biznesie. Mimo, że komunikacja niewerbalna silnie wpływa na wrażenie wywierane na innych, czy warto rezygnować ze swobody i naturalności na rzecz wystudiowanych „charyzmatycznych” gestów?

Źródło: www.businessweek.com