Tak zadecydował Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC), rozstrzygając sprawę zgłoszoną przez pewnego inżyniera z Rumunii. Oczywiście spór dotyczy prywatnych wiadomości wysyłanych i otrzymywanych w godzinach pracy.

Jak opisuje BBC, historia Bogdana Barbulescu zaczęła się w 2007 roku, kiedy to jego pracodawca zorientował się, że inżynier korzysta z komunikatora Yahoo Messenger nie tylko w celach służbowych, ale i prywatnych. Niedługo po tym Barbulescu został zwolniony. W jego opinii działanie to było bezzasadne, a co więcej pracodawca naruszył poufność jego korespondencji. Zwłaszcza, że jak podkreśla, korzystał równolegle z dwóch kont: jednego do kontaktu z klientami, a drugiego – z bliskimi. Pokrzywdzony w swoim mniemaniu Rumun zgłosił sprawę do sądu.

Tymczasem sąd przyznał rację pracodawcy, stwierdzając, że sprawdzenie konta Yahoo Messenger było związane z działalnością zawodową, w związku z czym było uzasadnione, tym bardziej że spółka wyraźnie zakazała pracownikom wysyłania prywatnych wiadomości w czasie pracy. Dodatkowo Barbulescu został wcześniej ostrzeżony o możliwości kontrolowania korespondencji. Nieusatysfakcjonowany wyrokiem krajowych sądów Barbulescu złożył apelację do ETPC.

Jednak i tu spotkało go rozczarowanie, gdyż sędziowie podtrzymali wyrok. Według ETPC Rumun złamał zasady narzucone przez pracodawcę, który ma prawo sprawdzać działania swoich pracowników i postęp w realizacji zleconych im zadań. Dotyczy to zarówno dostępu do korespondencji za pośrednictwem komunikatorów, jak i mailowej. Ponadto, ustalono, że w tym przypadku celem pracodawcy było uzyskanie dostępu do informacji służbowych.

Lilian Edwards, profesor Uniwersytetu Strathclyde zajmująca się problemami prawnymi związanymi z Internetem, uważa, że wyroki zostały wydane zgodnie z obowiązującym prawem. Chociaż często pracodawcy nie korzystają z tej możliwości, w godzinach pracy mogą kontrolować wszelkie aktywności zatrudnionych. Jednocześnie Edwards zwraca uwagę, że pracownicy powinni mieć prawo do ochrony życia prywatnego, nawet w czasie wykonywania czynności służbowych. Szczególnie, że ludzie pracują coraz dłużej.