W opublikowanym w ostatnich dniach wspólnym raporcie firm PricewaterhouseCoopers i CBI znalazły się dane wskazujące na trwałe ożywienie w brytyjskim sektorze finansowym. Za dobrymi wskaźnikami finansowymi podąża także wzrost optymizmu na rynku, a to z kolei powoduje, że firmy po okresie załamania, znów zwiększają zatrudnienie.

Potwierdzeniem wniosków płynących z powyższego raportu jest również badanie przeprowadzone wśród kadry kierowniczej firm sektora finansowego. Wynika z niego, że obawy o recesję w Wielkiej Brytanii i upadek strefy euro, wyraźnie zelżały.

Pomimo wzrostu optymizmu w londyńskim City, duże firmy produkcyjne ciągle wykazują znaczną wstrzemięźliwość w zwiększaniu swoich wydatków ‒ stwierdza w swoim raporcie firma Deloitte.

Być może wpływ na tą ostrożność mają prognozy OECD, która przewiduje spadek produkcji w Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale tego roku. Z drugiej jednak strony wielu ekonomistów przewiduje coś wręcz odwrotnego, spodziewając się w tym samym okresie wzrostu gospodarczego.

Wspomniany powyżej raport PricewaterhouseCoopers i CBI wskazuje także na niespodziewany wzrost zatrudnienia w sektorze finansowym. Aż 19% firm z tego sektora zatrudniło nowych pracowników w pierwszym kwartale br. Według szefa doradców ekonomicznych CBI Iana McCaffertego „obroty i dochód firm sektora finansowego w ostatnich miesiącach ugruntowały dobre perspektywy wzrostu na kolejne miesiące. Poziom optymizmu i skłonność do inwestowania wzrosły w ślad za oddaleniem się perspektywy bankructwa strefy euro”.