Na łamach naszego portalu wielokrotnie opisywaliśmy przykłady unikania płacenia podatków przez międzynarodowe firmy oraz toczące się przeciwko nim postępowania wyjaśniające. Warto przypomnieć choćby historie Starbucksa, Amazona czy Google. Problem jest poważny, a ostatnio zajęło się nim również OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Ogłoszony właśnie plan działania dotyczy przedsiębiorstw wielonarodowych, które transferują zyski wypracowane w jednym kraju do drugiego, gdzie obowiązują atrakcyjniejsze regulacje podatkowe. Przedstawiciele firm twierdzą, że działają zgodnie z prawem.

Według doniesień BBC, OECD zyskało poparcie dla planu od 44 państw stanowiących 90% światowej gospodarki. Szef działu podatkowego organizacji, Pascal Saint-Amans oświadczył, że „zmienione zostaną zasady gry” tak, by firmy musiały płacić podatki w kraju, w którym wygenerowały zyski. Obecnie globalne koncerny wykorzystują umowy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania do uzyskania podwójnych odliczeń podatkowych. Stosują również procedury wewnętrznych rozliczeń umożliwiające wykazywanie zysków w tych krajach, gdzie poziom opodatkowania przedsiębiorstw jest najniższy.

Plan OECD zakłada, że firmy będą musiały zadeklarować osiągnięte dochody, zyski, liczbę pracowników oraz wysokość zapłaconego podatku w każdym z krajów, w którym prowadzą działalność. Zapowiadane regulacje mają pomóc rządom państw w ochronie baz podatkowych. Wśród pierwszych elementów planu wymieniono m.in. zapewnienie spójności podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie międzynarodowym, poprawę transparentności w stosunku do administracji podatkowych czy przeciwdziałanie szkodliwym praktykom podatkowym.

Zdaniem Richarda Colliera z PwC, zapowiadane zmiany będą miały duży wpływ na funkcjonowanie globalnych przedsiębiorstw. Podkreślił, iż problemem mogą okazać się odmienne oczekiwania organów podatkowych różnych krajów, co do rodzaju i zakresu informacji. Jego zdaniem może to doprowadzić do zwiększenia obciążeń administracyjnych i wzrostu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Czy uda się wygrać z unikaniem podatków przez graczy takich jak Starbucks, Google i Amazon? A może znajdą się kolejne luki w prawie, które umożliwią przedsiębiorstwom wielonarodowym zaniżanie zysków?