Wstępne dane podane w piątek przez Federalny Urząd Statystyczny w Niemczech (Destatis) wskazują, że w 2012 roku sprzedaż detaliczna w tym kraju wzrosła o 2,1% w wartościach nominalnych. Jednak uwzględniając inflację, niemiecki handel detaliczny odnotował spadek o 0,1-0,3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2011 roku. Dane wskazują na to, że najsilniejszy pod względem ekonomicznym kraj Europy, nie był w stanie utrzymać pozytywnych nastrojów konsumentów, co odbiło się na wynikach sprzedaży w okresie okołoświątecznym.

Do tej pory Niemcom udawało się uniknąć większości negatywnych skutków kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej. Jednak handlowcy są zawiedzeni obrotami w grudniu. Według danych listopadowych zastój w handlu w 2012 roku był szczególnie dotkliwy dla domów towarowych. Zanotowały one 4,2% spadek dochodów, podczas gdy sprzedaż w Internecie spadła tylko o 2,4%. Dla odmiany supermarkety odnotowały 4,7% wzrostu.

W tym tygodniu podano również, że stopa bezrobocia w Niemczech w zeszłym miesiącu nie uległa zmianie i utrzymuje się na poziomie 6,9%. Odpowiada to 2,8 mln bezrobotnych. Natomiast uwzględniając czynniki sezonowe liczba osób bez pracy wzrosła w grudniu o 3 tys.

Z kolei Markit Economics podało, że indeks PMI w sektorze usług w Niemczech wyniósł w grudniu 52,0. Oznacza to pierwszy od ostatnich 5 miesięcy wzrost – dla porównania w listopadzie PMI był równy 49,7. Należy przy tym zauważyć, że wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze. Analogiczny wskaźnik dla całej eurogrupy wzrósł do 47,8 z 46,7 w poprzednim miesiącu.

Ekonomia krajów Unii Europejskiej trwała w stagnacji przez ostatnie półtora roku. Istotny wpływ na nastroje w biznesie miał kryzys gospodarczy i informacje o kolejnych krajach pogrążających się w recesji. Nawet silna Republika Federalna Niemiec wykazywała w ciągu ostatnich miesięcy spadek formy. Analitycy pozostają ostrożni w ocenie stabilności kraju. Dowodem na to jest fakt, że w zeszłym miesiącu Niemiecki Bank Centralny zmniejszył swoje prognozy wzrostu na 2013 rok z obawy przed recesją.

———————————————

(Purchasing Managers Index – wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym obliczany przez firmę Markit Economics)