Na podstawie analizy doniesień prasowych można stwierdzić, że Uber jest jednym z najbardziej nielubianych przedsiębiorstw na całym świecie. Tam, gdzie prowadzi swoją działalność, wzbudza kontrowersje, a procesy sądowe nie są mu obce. Tym razem kolejne kroki zmierzające do „przepędzenia” Ubera ze swoich ulic podjął Londyn.

Londyńscy taksówkarze już od dłuższego czasu usiłują zatrzymać ekspansję Ubera na lokalnym rynku. Powodem niechęci są nie tylko niższe ceny przejazdów, ale – jak twierdzą kierowcy „czarnych taksówek” – ulgowe traktowanie przez urzędników odpowiedzialnych za miejski transport (ang. Transport for London). W związku z tym stowarzyszenie reprezentujące 15 tysięcy tradycyjnych przewoźników i wynajmujących auta (ang. London Private Hire Car Association, LPHCA), przedstawiło urzędnikom dokumenty, które mają przyczynić się do ukrócenia praktyk amerykańskiej spółki.

Wśród głównych zarzutów wobec Ubera, LPHCA wskazuje na braki w zakresie ubezpieczenia. Obowiązek ubezpieczenia samochodów spoczywa na indywidualnych kierowcach współpracujących z Uberem, a nie na spółce. Co więcej, to, czy kierowcy spełniają ten warunek, jest weryfikowane jedynie w momencie przestąpienia do sieci. W efekcie Uber nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa pasażerom.

LPHCA ma również pretensje, że Uber nie płaci podatku według brytyjskich stawek, ponieważ działa za pośrednictwem spółki zależnej Uber BV, zarejestrowanej w Holandii. Jak podaje Business Insider, skutkuje to możliwością obniżenia kosztów. Ponadto, zdaniem LPHCA biznesowy model forsowany przez Ubera powoduje, że kierowcy nie są w żaden sposób nadzorowani. W rezultacie często zdarza się, że łamią przepisy na przykład nieprawidłowo parkując w okolicach miejsc o zwiększonym popycie na usługi transportowe, jak lotniska czy dworce. Wreszcie według LPHCA, Uber nie dość dobrze dba o bezpieczeństwo danych klientów.

Tymczasem Uber nie jest zaskoczony powyższymi oskarżeniami. Według amerykańskiej spółki są one jedynie powtórzeniem zarzutów, z którymi spółka uporała się już przed niejednym urzędem.