LinkedIn jest znanym wszystkim międzynarodowym portalem społecznościowym, którego działalność jest skoncentrowana wokół budowania sieci kontaktów biznesowo-zawodowych. Serwis rozrasta się między innymi dzięki możliwości kojarzenia pracowników z pracodawcami, poszukującymi kandydatów posiadających konkretne umiejętności. Teraz LinkedIn będzie także umożliwiał kształcenie kompetencji – w jego rękach znajdzie się internetowy serwis edukacyjny Lynda.com.

Platforma e-learningowa Lynda.com oferuje liczne kursy i szkolenia w wielu dziedzinach, głównie z zakresu biznesu i nowych technologii. Na swojej stronie, serwis podaje, że obecnie ma w ofercie blisko 3,5 tysiąca kursów video, z których korzysta ponad 4 miliony użytkowników. Z kolei z informacji, do których dotarł Reuters wynika, że opłata za udział w wirtualnych zajęciach waha się pomiędzy 250 a 375 dolarów rocznie.

LinkedIn zapowiedział, że zamierza wykupić prywatną spółkę obsługującą wspomnianą platformę edukacyjną. Całkowita wartość transakcji jest szacowana na 1,5 miliarda dolarów, z tym że 52 proc. tej kwoty będzie wypłacone w gotówce, zaś pozostałe 48 proc. w akcjach. Zdaniem jednego z zarządzających LinkedIn, Ryana Roslansky’ego, integracja serwisów spowoduje, że użytkownicy będą się orientować, jakie kompetencje są szczególnie poszukiwane w ich regionie, a także będą mogli szkolić się w tym zakresie. Wciąż jednak nie wiadomo, na jakich zasadach platformy będą ze sobą współpracowały.

Dodatkowo, LinkedIn liczy na to, że przejęcie serwisu e-learningowego przyczyni się do wzrostu zainteresowania rekruterów, którzy wyszukują kandydatów pasujących do określonych profilów stanowiskowych. Przychody spółki z tego obszaru działalności rosły w każdym z ostatnich trzech kwartałów o niemal 50 proc., co w połączeniu z międzynarodową ekspansją serwisu, pozwala na wypracowanie oczekiwanych wyników.