Stany Zjednoczone nie od dziś słyną ze sprawnego systemu wymiaru sprawiedliwości. Nikt w USA nie wyobraża sobie postępowań sądowych ciągnących się całymi latami. Jakie znaczenie ma sprawny wymiar sprawiedliwości przekonuje najnowszy przykład dotyczący największej sieci handlowej w USA−firmy WalMart.

WalMart został−po błyskawicznym jak na standardy europejskie procesie−skazany na zapłatę 82 milionów dolarów grzywny za zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Firma przyznała podczas procesu, że jej pracownicy w niewłaściwy sposób pozbywali się odpadów, w tym substancji niebezpiecznych takich jak nawozy sztuczne, wybielacze do tkanin czy inne substancje chemiczne. Proceder ten miał miejsce na terenie stanów Kalifornia i Missouri.

Prokuratorzy prowadzący sprawę stwierdzili, że pracownicy WalMart nie byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie sposobu postępowania z tego typu substancjami. Pozbywając się ich po prostu je wyrzucali do koszy na śmieci lub wylewali do studzienek ściekowych. Jak powiedziała prokurator Ignacia Moreno cyt. „pozbywając się w ten sposób odpadów WalMart nie tylko stworzył zagrożenie dla środowiska naturalnego, ale i uzyskał przewagę biznesową nad konkurencją, która musiała ponosić wyższe koszty na utylizację odpadów”.

Cały proceder miał miejsce w latach 2003−2005, ale na światło dzienne wyszedł stosunkowo niedawno. Kara grzywny jest stosunkowo wysoka, gdyż to nie pierwszy tego typu przypadek z udziałem WalMart. W 2010 roku firma zapłaciła grzywnę w wysokości 29 milionów dolarów z powodu podobnych zaniedbań.

Szefostwo WalMart cyt. „z zadowoleniem przyjęło fakt, iż cała sprawa się zakończyła”. Jednocześnie WalMart poinformował, iż po 2010 roku wdrożył specjalny program mający na celu ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych powstających podczas prowadzenie działalności. Po trzech latach trwania programu udało się ograniczyć ilość takich odpadów aż o 30%.

Cała powyższa historia być może nie byłaby warta opisania, gdyby nie nasuwające się porównania pomiędzy USA a Europą, o Polsce nie wspominając. Uderza sprawność amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości i bezkompromisowość wydawanych orzeczeń. Można podejrzewać, że podobna sprawa w Polsce mogłaby trwać latami i nie zakończyć się jednoznacznym rozstrzygnięciem. Z biznesowego punktu widzenia wydolność wymiaru sprawiedliwości to klucz do sprawnego działania gospodarki. Jeszcze jedna kwestia zwraca uwagę−otóż amerykańska prokurator podniosła kwestię naruszenia zasad zdrowej konkurencji przez WalMart poprzez „tańsze” pozbywanie się śmieci. To także pokazuje, że amerykański wymiar sprawiedliwości nie traci z oczu konieczności dbania o przestrzeganie zasad zdrowej konkurencji.