Dawno nie analizowaliśmy doniesień dotyczących europejskiej gospodarki, a te ostatnio zaskakują. Od czterech lat strefa euro nie miała się bowiem tak dobrze jak teraz. A przynajmniej na to wskazują ostatnie wyniki indeksu PMI opublikowane przez Markit Economics. Łączona wartość PMI wyniosła w marcu 54,1 w porównaniu do 53,3 w ubiegłym miesiącu. To najlepszy rezultat od 46 miesięcy. Tak dobre informacje należą ostatnio do rzadkości, tym bardziej trzeba im się wnikliwie przyjrzeć.

Uznawany za wiarygodny wskaźnik wzrostu gospodarczego indeks PMI (Purchasing Managers’ Index), obliczany jest w oparciu o badania tysięcy firm funkcjonujących w strefie euro. Jeśli wartość PMI przekracza 50 świadczy to o ekspansji, natomiast jeśli kształtuje się poniżej tego pułapu – o spadku aktywności. Według wyliczeń Markit Economics, w pierwszym kwartale 2015 r. wzrost w strefie euro wyniósł 0,3%. Dobre wyniki gospodarki mają być przede wszystkim efektem nowych zamówień, których tempo wzrostu było najszybsze od 2011 r.

Jak donosi BBC, najwyższe od 2011 r. tempo wzrostu dotyczyło również zatrudnienia. W sektorze usług było ono co prawda stabilne, natomiast w produkcji liczba miejsc pracy rosła najszybciej od poziomu z kwietnia ubiegłego roku. Ważną informacją jest również złagodzenie zjawisk deflacyjnych – w marcu ceny spadały w najwolniejszym tempie od lipca 2014 r. Zdaniem ekonomistów z Markit Economics, jest to odzwierciedlenie przerzucania przez firmy części kosztów na klientów.

W komentarzu do badań zaznaczono, iż gospodarka strefy euro odczuwa także pewne symptomy działań stymulujących zainicjowanych przez Europejski Bank Centralny. Po raz pierwszy od siedmiu miesięcy wzrosły, choć nieznacznie, ceny produkcji. Z kolei w sektorze usług ceny spadły, choć tempo spadku było najsłabsze od dziewięciu miesięcy. Zdaniem Chrisa Williamsona, głównego ekonomisty Markit Economics, wszystkie dostępne wskaźniki pozwalają przewidywać dalsze ożywienie gospodarki. Czy prognozy okażą się trafione? A może znów przyjdzie zmierzyć się ze spowolnieniem?