Dobre wieści dla akcjonariuszy New York Times Company – pod koniec października spółka wypłaci swoim udziałowcom dywidendy. Nie byłoby w tym niczego zaskakującego, gdyby nie fakt, że będzie to pierwsza wypłata od niemal pięciu lat. Choć sytuacja spółki nie jest w pełni stabilna, New York Times Company odzyskuje grunt pod nogami.

Amerykańska spółka prasowa, której sztandarowym tytułem jest The New York Times, ma za sobą trudny okres. W ubiegłym roku odnotowała stratę w wysokości 88 milionów dolarów, a wśród inwestorów wzrosła obawa, czy spółka poradzi sobie ze spadkiem popytu na drukowane wiadomości i reklamy. Ostatnio spółka podjęła zdecydowane kroki mające na celu cięcie kosztów – między innymi sprzedała właścicielowi Boston Red Sox, Boston Globe za 70 milionów dolarów, a serwis About.com trafił za 300 milionów dolarów w ręce spółki zajmującej się mediami internetowymi IAC.

Dodatkowo sprawdza się paywall, czyli system pobierania opłat od czytelników korzystających z artykułów umieszczonych na stronie NYTimes.com. Wydaje się, że działania te przyniosły oczekiwane skutki i pomogły spółce w wypracowaniu zysków. W ubiegłym kwartale New York Times Company pochwalił się zyskiem rzędu 20 milionów dolarów, a Rada Dyrektorów zadecydowała o przywróceniu dywidendy dla akcjonariuszy.

24 października tego roku, wszystkim inwestorom będącym właścicielami akcji notowanej na NYSE New York Times Company, spółka wypłaci 4 centy za akcję. Równocześnie władze spółki przestrzegają, że nie jest to sygnał powrotu do pełnego dobrobytu. Mark Thompson, CEO spółki, preferuje ostrożne podejście, zwłaszcza, że przychody z działalności reklamowej są zmienne, a przyjęta strategia wzrostu jest na wczesnym etapie wdrażania. Niemniej jednak wypłata dywidend z pewnością poprawi nastroje udziałowców.