Aktywność firm w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR) zakłada dobrowolne uwzględnianie problemów społecznych i środowiskowych w działalności komercyjnej organizacji oraz w relacjach z interesariuszami. Wszystko po to, by minimalizować ewentualne...

» Czytaj dalej